Markedet for råolje er større enn for de 10 største metallene til sammen

Medan den globala ekonomin är beroende av många råvaror, kommer ingen i närheten av råoljemarknadens massiva omfattning. Förutom att vara den primära energikällan för transporter är olja en viktig råvara för många andra industrier som plast, gödningsmedel, kosmetika och medicin. Som ett resultat är den globala marknaden för råolja, mätt i form av den fysiska oljemarknaden, astronomisk till storleken och har ett betydande ekonomiskt och geopolitiskt inflytande, med ett fåtal länder som dominerar den globala oljeproduktionen.

Mens den globale økonomien er avhengig av mange råvarer, kommer ingen i nærheten av det massive omfanget av råoljemarkedet. I tillegg til å være den primære energikilden for transport, er olje en viktig råvare for mange andre industrier som plast, gjødsel, kosmetikk og medisin. Som et resultat er det globale markedet for råolje, målt i form av det fysiske oljemarkedet, astronomisk i størrelse og har betydelig økonomisk og geopolitisk innflytelse, med noen få land som dominerer global oljeproduksjon.

Tabellen nedenfor setter størrelsen på råoljemarkedet i perspektiv ved å sammenligne den med de ti største metallmarkedene til sammen. For å beregne markedsstørrelser brukte vi siste pris multiplisert med global produksjon i 2022, basert på data fra TradingEconomics og United States Geological Survey (USGS).

Merk: Denne teksten fokuserer på råvarer og fysiske materialer, unntatt derivatmarkeder og legeringsmaterialer som stål.

Hvor stort er oljemarkedet?

I 2022 produserte verden i gjennomsnitt 80,75 millioner fat olje per dag (inkludert kondensat). Den produserer en årlig råoljeproduksjon på rundt 29,5 milliarder fat, med en markedsstørrelse som overstiger 2 billioner dollar i dagens priser.

Dette tallet overstiger den samlede størrelsen på de 10 største metallmarkedene.

Råmateriale 2022 årsproduksjon Markedsstørrelse
Råolje 29,5 milliarder fat 2,1 billioner dollar
Jernmalm 2,6 milliarder tonn 283,4 milliarder dollar
Gull 3.100 tonn 195,9 milliarder dollar
Kobber 22 millioner tonn 183,3 milliarder dollar
Aluminium 69 millioner tonn 152,6 milliarder dollar
Nikkel 3,3 millioner tonn 68,8 milliarder dollar
Sink 13 millioner tonn 30,9 milliarder dollar
Sølv 26.000 tonn 19,9 milliarder dollar
Molybden 250.000 tonn 12,9 milliarder dollar
Palladium 210 tonn 9,5 milliarder dollar
Lede 4,5 millioner tonn 9,2 milliarder dollar

Basert på råvarepriser per 7. juli 2023

Den samlede markedsstørrelsen på de 10 beste metallmarkedene er 967 milliarder dollar, mindre enn halvparten av oljemarkedet. Faktisk, selv om vi la til alle de gjenværende mindre råoljemarkedene, ville oljemarkedet fortsatt være mye større.

Dette gjenspeiler også omfanget av globalt oljeforbruk årlig, med ressursen som har en allestedsnærværende tilstedeværelse i våre daglige liv.

Det store bildet

Mens oljemarkedet ruver over metallmarkedene, er det viktig å erkjenne at dette ikke reduserer betydningen av disse varene.

Metaller er en viktig byggestein i den globale økonomien og spiller en nøkkelrolle innen infrastruktur, energiteknologi, etc. I mellomtiden fungerer edle metaller som gull og sølv som viktige verdilagre.

Når verden beveger seg mot en mer bærekraftig fremtid og vekk fra fossilt brensel, vil det være interessant å se hvordan markedene for olje og andre råvarer utvikler seg.

Kilde: Vikingen.se

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aksjekurser kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *