Lykkes på aksjemarkedet med Vikingen Maxi og opsjoner

Lykkes på aksjemarkedet med Vikingen Maxi

Å lykkes i aksjemarkedet med Vikingen Maxi og opsjoner innebærer ofte å vite hva volatilitet er. Et viktig begrep for å lykkes i aksjemarkedet er volatilitet. Videoen forklarer hvordan du tolker uvanlig store kursbevegelser. Forholdet mellom pris og volum er også viktig for å avgjøre hvordan prisen sannsynligvis vil fortsette. Den beskriver også en modell der du beskriver hvor mye du ønsker i rimelig avkastning. Kurset tar også for seg hvordan du lager dine egne modeller i Vikingen. Etter kurset håper vi at du bedre forstår betydningen av volatilitet og pris kontra volum.

Grunnkurs i opsjoner og Viking-modellen

Avsnittet om opsjoner starter med hvordan du tolker en opsjons betegnelse, hva betyr en C i betegnelsen? En stor del av videoen tar for seg fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. Hva er risikoen, og hvordan kan jeg unngå den? Vikingen har en nøyaktig modell for derivater som opsjoner, sertifikater og futures. Den heter DelphiOptioener01 og ble laget av skaperne av Vikingen som jobbet i Delphi Economics. Sannsynligvis Erland Holmlund. Det har gitt svært gode resultater hver dag i mange år. Du kan komme langt med opsjoner. Det er imidlertid stor risiko for å tape flere ganger på opsjoner, så det er viktig å ha et godt verktøy. Vi tror at sjansene for å lykkes på aksjemarkedet med Vikingen Maxi og opsjoner øker med Vikingen Maxi. Det er selvsagt ingen garanti for at du lykkes, men det er jo nettopp det som er hensikten med programmet.

Finn ut mer om opsjoner: [OPB] Handel med opsjoner på aksjemarkedet

Lykkes i aksjemarkedet med Vikingen-metoden

Kurset avsluttes med hvordan du kan jobbe med Vikingen Maxi for å finne gode verdipapirer, overvåke dine egne og selge dem i tide. Metoden ga et resultat på 120 % i 2020 i henhold til Vikingen Porteføljes markedsbrev.

Tolkning av modeller for å lykkes bedre

Følgende modeller beskrives i videoen: Trend, Trend Break, TrendTriggerFactor, Volatility Signal, Advance Decline, FIBONACCI, Fishnet, House Index, MultiIndicator, MultiPercentage, MultiRelative, PriceVolume, TwoObjects, Currency, Volume Indicator, Volume Oscillator, Wilder-RSI, WBWinner, Stock Market Thermometer. DelphiOptioner01.

Lag dine egne modeller

I Vikingen Maxi og Trading kan du programmere dine egne modeller. Videoen viser hvordan du kommer i gang og hvordan modellen presenteres på skjermen.

Å lykkes på aksjemarkedet med Vikingen

Det finnes flere videoer om teknisk og fundamental analyse. Hele opplæringsserien omfatter 4 seminarer: videoklipp – Børsopplegget for deg som vil bli enda rikere (vikingen.se)

Ansvarsfraskrivelse

MERK FØLGENDE! Historiske kursmønstre er ingen garanti for at det samme vil skje i fremtiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *