Volatilitetssignal


Beskrivning:

Avviker från medelvärdet. Hur mycket eller lite rörligheten är.


Tolkning:

Volatilitet har flera användningsområden.

För det första: Storleken (hög, låg) på volatiliteten kan användas för att bestämma om en aktie skall väljas eller inte. Låg volatilitet i en aktie antyder att aktien har förmåga att hålla sig vid sin underliggande trend medan en hög volatilitet antyder att aktien har förmågan att sticka iväg från sin underliggande trend, åt båda hållen, så att det till slut inte finns någon trend att följa i det korta perspektivet. Hög risk alltså. På så sätt kan man avgöra om en aktie ska betraktas som kort eller lång investering innan man stiger in i den.

För det andra: När en aktie tycks ha fastnat inom ett viss område av volatilitet och sedan bryter ut ur området uppåt, kan det betyda att trenden kommer att vända. Om den bryter ut nedåt kan det betyda att antalet och storleken på de kortsiktiga svängningarna, kommer att minska, medan den trenden etablerar sig hos handlarna.

För det tredje: Att känna igen cykler i volatiliteten, kan vara användbart för att fastställa lämpliga tidpunkter då ett utbrott kan förväntas. Många aktier har cykler med en hög grad av regelbundenhet. När det gäller volatilitet, så har den en tendens till att fortsätta i samma riktning som vändningen påbörjat.

Slutligen: Volatilitet kan användas för att beräkna det teoretiska värdet på optioner.

Volatilitetssignal modellen i Vikingen

 

Köp- och säljsignaler genereras av att den aktuella kursförändringen kraftigt avviker från medelvärdet av kursens volatilitet under ett antal perioder, som du själv väljer.

För köpsignal krävs dessutom att kursen är stigande.

För säljsignaler krävs analogt att kursen är fallande.

in Långsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: Volatilitetssignal

Related Articles