Omslag 


Beskrivning:

Omslag-modellen är en  urvalsmodell.
Urvalsmodeller används för att ta fram uppgifter om flera objekt  samtidigt genom att välja alternativet “samlingstabell”.
En skillnad mellan presentationerna i analysmodellerna, som ger diagram och tabeller som tidsserier, är att urvalsmodellerna ger dig tabeller som tvärsnittsdata, dvs för en viss period och då som regel den senaste.

I Omslag-modellen får du information om förekomsten av omslag i kursen.
Två olika sorters omslag definieras, starka och svaga. Förekomsten av omslag anges i tabellen med “ettor”.

Ett starkt omslag uppåt fås när dagens lägsta kurs underskrider gårdagens lägsta kurs och samtidigt dagens slutkurs överskrider gårdagens högsta kurs.
Starkt omslag nedåt fås när dagens högsta kurs överskrider gårdagens högsta och samtidigt dagens slutkurs underskrider gårdagens lägsta.

Svagt omslag uppåt fås när dagens lägsta kurs underskrider gårdagens lägsta kurs och samtidigt dagens slutkurs är högre än gårdagens slutkurs.
Svagt omslag nedåt fås när dagens högsta kurs överskrider gårdagens högsta kurs och samtidigt dagens slutkurs är lägre än gårdagens slutkurs.

Indikationerna ur svaga omslag kan inte betraktas som signaler utan i bästa fall som något som tillsammans med annan information kan ge signaler.


Tolkning:

Det finns ingen egentlig tolkning av en urvalsmodell. Den är till för att hjälpa dig att välja ut ett antal aktier för närmare studier i dina favoritmodeller.

Kör samlingstabell och:
Efter körning sorterar du tabellen genom att
klicka på kolumnrubrikerna. Klicka en gång till och sorteringen sker åt andra hållet.
Markera och dubbelklicka för att få upp ett dagsdiagram direkt om du vill titta lite närmare på den utvalda aktien.
Du kan även markera flera av aktierna, högerklicka och skapa en objektlista för vidare analys.

Du kan sedan öppna modellen och bläddra dig igenom din nyskapade objektlista.
Här kan du studera tabellens data grafiskt. 

 


Källa: F1 i Vikingen och Delphi’s supportsida

in

Related Articles