Multiurval 


Beskrivning:

Multiurval-modellen är en  urvalsmodell.
Urvalsmodeller används för att ta fram uppgifter om flera objekt  samtidigt genom att välja alternativet “samlingstabell”.
En skillnad mellan presentationerna i analysmodellerna, som ger diagram och tabeller som tidsserier, är att urvalsmodellerna ger dig tabeller som tvärsnittsdata, dvs för en viss period och då som regel den senaste.

Delphi har i Multiurval-modellen, översatt de verbala formuleringarna av ett antal välkända tekniska metoder till ett antal matematiskt logiskt formulerade modeller.

I denna modell, får du uppgifter om de numeriska talen för de olika modellerna, som ingår.
Modellerna är utformade så att;
a) positiva värden för modellen uttrycker styrka och
b) negativa värden uttrycker svaghet i nuläget jämfört med tidigare.

Tilltagande positiva värden värden indikerar ökande styrka.
Om absolutvärdena av de negativa värdena ökar indikerar detta ökande svaghet.

Vidare gäller att stigande värden förr eller senare kommer att vändas till avtagande (en säljindikation) och att motsvarande gäller för avtagande värden (en köpindikation).

Modellerna som ingår i Multiurval-modellen är;
Coppock
DSIUtjämnad
MACD
Momentum
Oscillator
Parabolic
Reversals
Stochastics
Trendbrott
Trendfilter – Finns ej som separat modell i Vikingen.
Trendmått
Volatilitetssignal.


Tolkning:

Det finns ingen egentlig tolkning av en urvalsmodell. Den är till för att hjälpa dig att välja ut ett antal aktier för närmare studier i dina favoritmodeller.

Kör samlingstabell och:
Efter körning sorterar du tabellen genom att
klicka på kolumnrubrikerna. Klicka en gång till och sorteringen sker åt andra hållet.
Markera och dubbelklicka för att få upp ett dagsdiagram direkt om du vill titta lite närmare på den utvalda aktien.
Du kan även markera flera av aktierna, högerklicka och skapa en objektlista för vidare analys.

Du kan sedan öppna modellen och bläddra dig igenom din nyskapade objektlista.
Här kan du studera tabellens data grafiskt. 

 


Källa: F1 i Vikingen och Delphi’s supportsida

in

Related Articles