mRudolph3


Beskrivning:

En av de bästa modellerna i Vikingen. Används med fördel med månadsdata. En långsiktig och pålitlig modell. Kan användas som enda modell.

Tolkning:

Handla i början av en ny månad om de 2 signalkurvorna har korsat varandra, dvs. kurskurvan har ändrat färg.

 

Modellen använder 2 modeller: Medelvärden och RSI. Signaler ges när kursen är överköpt eller översåld samt att kursens medelvärden ligger i köp eller sälj. T.ex. vid ett köp; RSI går över en undre nivå som användaren bestämt samt att det korta medelvärdet är lika med eller högre än det långa. Med medelvärde=1, menas att medelvärdet är lika med slutkursen för perioden. Är perioden satt till månad, är det månadens sista kurs. Skapad av Peter Konner i Danmark, nov 2011.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: mRudolph3

Related Articles