Medelvärden


Beskrivning:

Medelvärden är troligen den bäst kända, mest spridda metoden att finna köpsignaler och bygga indikatorer av. Avgjort ett “måste” i varje “teknist’s” verktygslåda. Den vanligaste metoden är att ha 2 medelvärdes kurvor i sitt kursdiagram. En för den korta trenden och en för den lite längre. Köp och säljsignaler fås då kurvorna skär varandra.
Medelvärden är trendföljande modeller


Tolkning:

Så här ser modellen ut i Vikingen:

in ModellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles