Glidande Medelvärden


Beskrivning:

Medelvärden är trendföljande modeller. Vill du dyka in på djupet kan du läsa mer om medelvärden här: Medelvärden Har du läst kursen från början behöver du inte återvända dit men om du har hoppat hit direkt, så kan det vara värt med en liten resumé.


Tolkning:

Det första ett enkelt glidande medelvärde gör för oss är att det jämnar ut prisfluktuationer och visar trendens riktning, och på så vis mäter det marknadens trendriktning. Men det finns ytterligare en rad olika sätt att använda sig av glidande medelvärden, de sträcker sig från, enkla sätt att titta på medelvärdet i ett kursdiagram, till komplicerade matematiska metoder.

Första metoden är att använda en enda linje.
Den agerar då som stöd eller motstånd, beroende på om kursen befinner sig över eller under linjen.
Använder du den här metoden så ska kursen vända upp varje gång den når linjen i en rekyl. Bryter kursen genom linjen så kommer den att utgöra ett motstånd för vidare uppgångar i fortsättningen.

Ställer vi in medelvärdet för HM till 150 dagar och tar en titt i det långa perspektivet, framgår det hela lite tydligare.

 


Priset korsar medelvärdet

Ett bättre sätt att identifiera trendförändringar är att betrakta de punkter där betalkursen korsar det glidande medelvärdet. Där den korta kurvan skär den längre uppstår signalen. Om den korta kurvan skär och fortsätter över den längre så har vi fått en köpsignal. Signalen kvarstår i köp ända tills den korta kurvan skär tillbaka genom den längre, varvid en säljsignal uppstår. Den gäller till den korta kurvan åter skär upp genom det längre medelvärdet.

 

En nackdel med den här metoden är förstås att köp- och säljsignalerna aldrig infaller vid de absoluta topparna och bottnarna.


Kort och Långt Medelvärde

I priset-korsar-medelvärdet-metoden kommer extremt höga och låga betalkurser att generera falska signaler. Därför kan betalkursen ersättas med ett kort medelvärde som betraktas tillsammans med ett längre. Den vanligaste metoden för analys av glidande medelvärden är att betrakta skärningspunkterna för dessa. Olika kombinationer av medelvärden är speciellt lämpade för olika marknader, och ibland även för olika aktier. Traditionellt har brytpunkterna mellan 100-dagars och 200-dagars medelvärden används som signaler på förändring av primärtrenden. Men för köp- och säljsignaler kan till exempel ett 10-dagars medelvärde användas tillsammans med ett 30-dagars.

På så sätt genereras en köpsignal då ett 10-dagars medelvärde korsar ett 30-dagars medelvärde underifrån och då båda medelvärdena är riktade uppåt. Och en säljsignal genereras då ett 10-dagars medelvärde korsar ett 30-dagars medelvärde ovanifrån och då båda medelvärdena är riktade nedåt.

 


Kort, Medium och Långt Medelvärde

Den tredje metoden är att du använder tre medelvärden. I bilden nedan har jag använt 50, 100 och 200 dagars glidande medelvärdes kurvor. 

  1. Marknaden ligger i en uppåttrend då alla tre medelvärden ligger ovanför varandra. 
  2. Marknaden övergår sedan till en neutral trend då ett av medelvärdena bryter igenom något av de andra. 
  3. Slutligen går marknaden in i en neråttrend då alla medelvärdena liggen under varandra.

Den här metoden används med fördel för att förkasta eller bekräfta långa trender.

 


Glidande medelvärden (Granville)

Granville ställde upp följande teser:

Lutningen på 200-dagarskurvan indikerar vilken riktning den långa trenden har. Om kurvan är uppåtriktad, är också trenden uppåtriktad.
Lutningen på 34-dagarskurvan visar vilken riktning den medellånga trenden har.
Lutningen på 5-dagarskurvan visar vilken riktning den korta trenden har.
Köp eller sälj signaler sker när 5-dagarskurvan skär 34- eller 200- dagarskurvan (Granville 1 och 2).
Granville 1 är den starkaste signalen.
Om en kortare glidande medelvärdeskurva dyker ner mot en längre och viker av upp igen utan att en skärning inträffar, innebär detta en köpindikation.  

 


Medelvärdesmodellen i Vikingen:

I Vikingen har vi modellen Medelvärden som kan ge dig köp och säljsignaler i ditt diagram.
Den optimeras också av Delphi så den använder de senaste vopparna.

 

Som du kan se så ser den precis ut som kursdiagrammen och det är faktiskt också samma modell. Bara att här har man aktiverat funktionen “visa köp och säljsignaler”.

in

Related Articles