Exponential Moving Average, Exponentiellt glidande medelvärde.

Sammanfattning:

Bästa signalen vid ”Golden X”. Medelvärdena har samma riktning när de korsar varandra.

  • Köp när medelvärdena vänder upp och korsar varandra,
  • Sälj när medelvärdena vänder ned och korsar varandra
  • Det långa medelvärdet kan vara vågrätt.

Beskrivning

EMA rör sig snabbare än vanliga oviktade medelvärden. Det fina med medelvärden är att de rensar bort onödig handel; det måste till en längre tids kursändring för att medelvärdesmodeller ska ge signal. Nackdelen med medelvärden är vid snabba kursförändringar. Då hinner inte modellen med och kursen kan gå ned mycket innan det blir en signal. Ett sätt att lösa detta, är att ge olika perioder olika vikt och det är det som sker i EMA. De senaste värdena ges högre vikt, t.ex. ett 10-dagars EMA multipliceras senaste kursen med 10, näst senaste med 9, nästnäst senaste med 8….

Den här modellen kan användas som enda modell om man håller sig till lugna aktier och fonder som alltid har kurser. Passar dig som handlar långsiktigt. Öka upp det långa medelvärdet om du tycker att det blir för mycket handel.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: EMA

Related Articles