DSIUtjämnad


Beskrivning:

DSIUtjämnad (Delphis Styrkeindex) modellen grundas dels på kursförändringen under “DSI längd” perioder, dels på storleken på absolutsumman av kursrörelserna under samma antal perioder.

På DSI kurvan har beräknats ett “MV DSI längd” långt medelvärde som därefter har utjämnats med “Utjämningsfaktor” procent för att fördröja signalgivningen.


Tolkning:

Strategin för DSIUtjämnad är att köpa då den utjämnade medelvärdeskurvan för DSI efter att ha visat svaghet börjar visa styrka och omvänt att sälja då DSI efter att ha visat styrka börjar visa svaghet.

När kursen står stilla, kan det bli för många signaler och då är det bra att jämna ut en kurva för att filtrera bort en del onödig handel. För dig som gillar många signaler, kan den här modellen passa, för oss andra är det bättre att titta på andra modeller.

DSIUtjämnad (Delphis Styrkeindex) modellen grundas dels på kursförändringen under “DSI längd” perioder, dels på storleken på absolutsumman av kursrörelserna under samma antal perioder.

På DSI kurvan har beräknats ett “MV DSI längd” långt medelvärde som därefter har utjämnats med “Utjämningsfaktor” procent för att fördröja signalgivningen.

Strategin för DSIUtjämnad är att köpa då den utjämnade medelvärdeskurvan för DSI efter att ha visat svaghet börjar visa styrka och omvänt att sälja då DSI efter att ha visat styrka börjar visa svaghet.

DSIUtjämnad ger köpsignaler då den utjämnade medelvärdeskurvan för DSI har passerat en botten. Ju lägre värde på kurvan desto större styrka i signalen.

Säljsignaler ges då den utjämnade medelvärdeskurvan för DSI har passerat en topp.

Ju högre värde på kurvan desto större styrka i signalen.

Inställningar:

DSI längd = antal perioder som DSI beräknas på.

MV DSI längd = längd på medelvärdet för DSI.

Utjämningsfaktor = antal procent som medelvärdeskurvan för DSI utjämnats med.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: DSIDSIUtjämnad

Related Articles