Chaikin Oscillator


Beskrivning:

I Vikingen kallad Chaikin

Inspirerad av sina föregångares arbete (Joe Granville och Larry Williams), utvecklade Mark Chaikin en ny volym modell.
Chaikin Oscillator modellen använder glidande medelvärde baserat på Accumulation / Distribution modellen.

Jag ska här låta Mark Chaikin själv berätta. Översättningen är av mig men orden är skrivna av Mr. Chaikin själv.

Teknisk analys av både index och individuella aktier, måste inkludera volymen i studierna för att ge teknisten en sann bild av den interna dynamiken i en given marknad. Volym-analys hjälper till att identifiera intern styrka och svaghet, som existerar i skydd av kursens utveckling. Mycket ofta är volym divergenser gentemot kursens rörelser, de enda ledtrådar vi får, att en viktig trendvändning är förestående. Medan volymen alltid har nämnts av teknister och befunnits vara viktig, så har det inte gjorts så mycket effektivt arbete för att ta fram volym modeller innan Joe Granville och Larry Williams började att ta en titt på volym kontra kurs, under senare hälften av 60-talet, på ett mera kreativt sätt.

Under många år, var det accepterat att volymen vanligen ökade och föll tillsammans och när detta förhållande ändrades, så skulle kursutvecklingen undersökas efter en möjlig trendvändning. Granville OBV konceptet som ser den totala volymen på en uppåt dag som ackumulation och den totala volymen en nedåt dag som distribution, är ett hyggligt koncept, men alldeles för simpelt för att vara till verkligt värde. Skälet härtill är att den generar alldeles för många toppar och bottnar, både kortsiktigt och mellan långsiktigt, som OBV bekräftar extrem kurser. Emellertid, när en OBV linje ger divergenssignal gentemot kursextremen, kan det vara en värdefull teknisk signal som vanligen vänder kurstrenden.

Larry Williams tog OBV konceptet och förbättrade det. För att fastställa om det förelåg ackumulation eller distribution i marknaden eller i en enskild aktie på en given dag, Granville jämförde slutkursen med föregående slutkurs, där Williams jämförde slutkursen med öppningskursen. Han (Williams) skapade en sk. Kumulativ linje genom att addera en procentsats av den totala volymen till linjen om slutkursen var högre än öppningskursen och subtraherade en procentsats av den totala volymen om slutkursen var lägre än öppningskursen. Ackumulation /Distributions linjen förbättrades avsevärt gentemot det klassiska OBV närmandet till volym divergenser.

Williams gick sedan ett steg längre, när han analyserade Dow Jones Industrials, genom att skapa en oscillator av Accumulation /Distribution linjen och fick ändå bättre köp och sälj signaler. I början av 1970-talet togs öppningskursen bort från dagstidningarna och Williams formel blev svår att använda utan en mängd dagliga telefonsamtal till en aktiemäklare som hade tillgång till öppningskurserna. På grund av detta tomrum, skapade jag Chaikin oscillator modellen genom att ersätta Williams öppningskurs med den genomsnittliga kursen för dagen och förde också konceptet ett steg vidare, genom att, applicera oscillatorn på aktier och handelsvaror. Chaikin modellen är en excellent modell för att generera köp och säljsignaler när dess rörelser jämförs med kursrörelser. Jag är övertygad om att den är en signifikant förbättring av arbetet som föregått den.

Föresatsen med min oscillator är trefaldig.
Den första föresatsen är att om aktien eller indexet stänger ovanför sin mittpunkt för dagen (definieras som [high + low] / 2), så var det ackumulation den dagen. Ju närmare en aktie eller index stänger mot sin högstakurs, ju mer ackumulation var det. Omvänt, om en aktie eller index stänger nedanför sin mittpunkt för dagen, så var det en distributionsdag. Ju närmare sin slutkurs, en aktie stänger, ju mera distribution var det den dagen.

Den andra föresatsen är att med en hälsosam uppgång, åtföljs av en ökning i volymen och en stark volym ackumulation. Eftersom det är volymen som är bränslet i ett rally, så följer att en eftersläpande volym i ett rally, är ett tecken på att mindre bränsle finns tillhands för att föra aktien vidare uppåt.
Omvänt så åtföljs nedgångar av lägre volym, men slutar med en panikartad  likvidation från institutionella investerare. Därför letar vi efter en uppgång i volymen och sedan lägre lägstakurser under minskad volym med viss accumulation innan en giltig botten kan utvecklas.

Den tredje föresatsen är, genom att använda Chaikin modellen, kan du övervaka volymflödet in och ut ur en marknad. Genom att jämföra detta flöde med kursutvecklingen, kan man identifiera toppar och bottnar, på både kort och medium sikt.

Eftersom ingen teknisk modell fungerar hela tiden, föreslår jag att man använder modellen tillsammans med andra tekniska modeller för att undvika problem. Jag favoriserar användningen av ett kursområde omkring ett 21 dagars glidande medelvärde och en överköpt / översåld modell tillsammans med Chaikin modellen för bästa kort och medium tekniska signaler.

Den viktigaste signalen som Chaikin genererar, inträffar när kursen når en ny höjdpunkt eller en ny lågpunkt i en rekyl, särskilt på en överköpt eller översåld nivå, och modellen fallerar att överstiga tidigare extremvärden och sedan vänder riktning.

1. Signaler i mediumtrenden är mera pålitliga än de som går emot trenden.
2. En bekräftad höjdpunkt eller lågpunkt, antyder inte någon fortsatt kursutveckling i den riktningen. Jag betraktar det som en icke-händelse.

Ett andra sätt att använda Chaikin modelen är att se riktningsändring i modellen som en köp eller säljsignal, men endast i riktning med trenden. Till exempel; Om en aktie befinner sig över sin 90 dagars glidande medelvärde i en upptrend och en vändning uppåt av oscillatorn medan den befinner sig i negativt territorium, genererar en köpsignal endast om aktien befinner sig ovanför sitt 90-dagars glidande medelvärde — inte nedanför.

En vändning nedåt, medan oscillatorn befinner sig i positivt territorium (över 0) skulle generera en säljsignal om aktien befinner sig nedanför sitt 90-dagars glidande medelvärde.

Chaikin beräknas genom att man subtraherar ett 10 dagars exponentiellt glidande medelvärde på Ackumulation / Distributions linjen från ett 3 dagars exponentiellt glidande medelvärde på Ackumulation / Distributions linjen.


Tolkning:

Ovan har jag översatt Mark Chaikin’s egen text och tagit med en bild där han illustrerar hur det är tänkt att det ska se ut. Det är hans egen tolkning.
Chaikin är helt enkelt MACD applicerad på A/D linjen.


I Vikingen kan det se ut så här:

Eftersom vi lärt oss att inte lita till en enda modell och vi nu har identifierat en divergens, så använder vi andra modeller till att bekräfta och ev. ge oss sälj / köp signaler.

Det är nödvändigt att välja modeller som kompleterar varandra och undvika att använda modeller som visar samma saker. Det är alltså överflödigt att ta fram Momentum och eller MACD tillsammans med Chaikin. De är alla baserade på samma saker.  Stochastic, CCI och RSI är alla “bandande” (moment) modeller som är bra på att visa överköpta och översålda lägen. De passar bra att komplettera Chaikin med.

Här visar jag Chaikin och RSI i samma tidsskala. RSI ger bekräftelse och säljsignalen medan Chaikin består oss med den tidiga varningen att något är på gång. Givetvis söker vi också bekräftelse i volymen och formationerna vi ritar i våra diagram.

En bra kombination till Chaikin skulle kunna vara följande:

Chaikin modellen – En icke trendföljande volym modell för att identifiera köp och säljtryck.
RSI – En momentum modell som används för att identifiera potentiella överköpta och översålda lägen.
Glidande medelvärde – En trendföljande modell för att identifiera den underliggande trenden i aktien.
Kurs relativ – En jämförande modell för att identifiera styrkan i aktien, i relation till ett index för branschen eller OMX tex.

Dessa fyra modeller har väldigt lite gemensamt och kompleterar varandra mycket bra.

Passus:
Chaikin modellen till skillnad från en momentum modell, är inte påverkad av kursändringar från dag till dag. Istället fokuserar den på slutkursens position i förhållande till en period. Detta är styrkan i Chaikin modellen men också dess svaghet. Pga. att den inte reflekterar kursförändringen från dag till dag så kan ibland, stora “Gap’s” inte återspeglas i modellen. Ibland kan den t.om. röra sig i motsatt riktning från “Gappet” och ge en missvisande bild.

Så länge Chaikin kurvan befinner sig ovanför 0-linjen är den “bullish”.

Chaikin modellen är lämplig för kort trading och skall avgjort inte användas ensam.


Källa: Greger

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles