BEST

The BEST model is best with monthly data

BEST-modellen är skapad av Peter Östevik från Sverige. Den blev färdig cirka år 2019 efter 30 års erfarenhet. Modellen är en vidareutveckling av Peters specialare och Optima-modellen. Peters specialare är framtagen mest för intraday- och dagskurser. BEST-modellen lämpar sig bäst med månadsdata, även veckodata kan fungera.

Men varifrån kommer namnet BEST? Helt enkelt för att det är den  modellen som fungerar bäst i kombination med stöd, motstånd och trender. Under flera år har modellen slagit index många gånger om,  när den kombineras med veckotrend.

Det här är en långsiktig förvaltningsmodell som ökar chansen att bli rik på lång sikt. Bläddra gärna igenom flera aktier med modellen så kommer du antagligen att tänka “Jag borde ha gjort så”. Det är inte en optimal modell, men den fungerar i praktiken. Fungerar på alla tidsserier med tillräckliga data. Aktier, Fonder, ETF:er, index…

Hur använder man modellen ?

Så här gjorde jag när börsen gick upp 6 % och BEST-modellen gjorde 85% år 2020. Fjorton gånger bättre än index! Alla aktier i norden och i USA filtrerades med modellen BEST.

  1. Villkoret var att aktierna skulle befinna sig i köpläge för alla dag-vecka-månadsgrafer. En autopilot gjorde jobbet, men det går att filtrera själv genom att köra en        signaltabell på dag, spara de med köpsignal i en objektlista, fortsätta med veckodata för de valda aktierna, spara resultat i en ny objektlista och köra en sista gång med BEST och månadsdata. Signaltabell för flera aktier kallas för samlingstabell i Vikingen.

2. Ta bort de aktier som är i närheten av ett motstånd. De aktierna kommer troligtvis att stanna av i sin uppgång. Gjorde även en fundamental bedömning av                                  nyckeltalen.  Omsättningen får gärna öka, P/S-tal under 4, P/B-tal under 3, lågt P/E-tal, skuldsättningsgraden under 1.

3. Prioritera de aktier som har en positiv trend i månadsdiagrammet. Då ökar chansen att aktien aktien går upp på sikt.

4. Jag byggde upp en portfölj med 15 aktier. En del byttes ut när de fick säljsignal.

5. Aktierna säljs när veckotrenden bryts. Enkel, men effektiv metod. Dra ett streck under bottnarna i den stigande trenden.

6. Efter att en aktie har sålts, upprepas stegen ovan. OBS! Det är INTE köpsignal varje dag och då ska man låta bli att köpa!

Vad ingår i modellen ?

Modellen består av flera modeller, en så kallad multimodell. Viktiga delar är Volatilietssignal, RSI, medelvärde av lägsta kurser, medelvärde av högsta kurser och gap.

När kurserna börjar skilja sig mycket mer än de brukar, brukar det vara en bra signal för fortsatt rörelse åt det hållet. Styrkan i aktien, mätt som ett Relativt Styrke Index, bekräftar rörelseriktningen. Vi vet också att diverse bandmodeller är bra på att rensa bort onödiga köp- och säljsignaler, likaså medelvärdesmodeller. Om det är ett kraftigt utbrott uppåt, som ett gap uppåt, bekräftar det köpsignalen. Ett plötsligt momentum upp eller ned, förstärker också signalen.

En optimering med MÅNADSDATA gav följande ungefärliga optimala inställningar: 

Antalet volatilitetsperioder = 4, RSI-längd=5,  RSI-medelvärde=5, Antal perioder för medelvärde av lägsta kurser=7, Antal perioder för medelvärde av högsta kurser=5, Antal perioder för medelvärde av senast betalt=6, Köpprocentvikt=2,5, Säljprocentvikt=1,1, Köpsignalmultiplikator=0,26, Säljsignalmultiplikator= 2,92

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles