Beskrivning:

BBandWidth-modellen snickrade Erland ihop i november 1999. Erland snickrade i ihop den när han och Per satt i Paris med John Bollinger och lekte med bollingerbands.

Hypotesen bakom metoden är att priser normalt fluktuerar omkring dess glidande medelvärde.
När priset faller genom det undre bandet så är det tid att sälja om det inte är gjort dessförinnan.
När priset bryter genom dess övre band (nedifrån), då är det tid att köpa om det inte redan är gjort.

Vidare, när priset bryter genom sitt undre band (underifrån) uppstår en köpsignal.
På samma sätt fås en säljsignal när priset bryter genom det övre bandet (uppifrån) och du får en säljsignal.

Detta verkar rimligt, att ett brott av banden signalerar en signifikant ändring i marknades syn på aktien ifråga.

Frågan som kvarstår blir då. Hur ska man bestämma bandens avstånd i förhållande till kursen?

Herr Bollinger ber oss att mäta standard deviationen från det glidande medelvärdet och låt sedan det värdet bestämma vilket avstånd som är lämpligt för köp och säljsignalerna.

I realiseringen av Bollingers metod (BBandWidth) sätta 2 olika standardavvikelser.
Vidare kan du naturligtvis också välja antalet perioder för medelvärdet.


Tolkning:

Det är en sak att veta vad man ska göra när banden bryts och en helt annan när priset tvekar vid banden.

Därför ges inte köpsignaler enbart när priset tvingar sig genom det övre bandet utan också när priset vägrar att stanna i närheten av det undre bandet.
Tvärtom för säljsignalerna
På samma sätt, ges en säljsignal när prisrörelsen upp över det glidande medelvärdet, tonar bort och priset begynner dala.

Bakom dessa signaler ligger det faktum att kursrörelser normalt befinner sig mellan de båda banden om det glidande medelvärdet och antalet standard deviationer ges lämpliga värden.

Du kan välja max % från the undre bandet innan en kursrekyl måste ha inträffat.
Vidare så definieras en kursrekyl av att kursen befinner sig över sitt glidande medelvärde under ett antal perioder.
Du kan själv ändra på antalet perioder.
På samma sätt kan du välja antalet max% från det övre bandet och antal perioder.

 


Källa: Per Holmlund och F1 i Vikingen

in Långsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles