Beskrivning:

Advance/Decline är helt enkelt en summa av antalet aktier som handlats under en period och summera dem till: de som gått upp, de som gått ner och de som stått stilla. Från de summorna går det att konstruera en Advance/Decline” linje som ger en riktning på vart marknaden är på väg som helhet. Data från New York Börsen används för för beräkningen i allmänhet. Det går naturligtvis att använda alla börsers data men det är bara NYSE som tillhandahåller sådan data (så vitt jag vet idag).

Problemet med A/D linjen är att det är lätt att se divergenser i efterhand men oerhört svårt att tolka den när handlaren behöver informationen. Som bäst kan den användas som trend indikator.

 


Advance/Decline i Vikingen

Beskrivning

I Vikingen ser modellen som kallas AdvanceDecline lite annorlunda ut.

 


Vikingens hjälpfil ser ut så här:
I denna modell redovisas följande tidsserier:
AdvanceDecline och ett medelvärde, “MV längd” långt, på AdvanceDecline, “MV AdvanceDecline”. Dessutom visas “Summa AdvanceDecline” som är en summering under “Period” perioder av AdvanceDecline.
AdvanceDecline ges värdet ett om periodens slutkurs är högre än föregående periods slutkurs och ges värdet minus ett, om det omvända gäller. 


Inställningar:

MV längd = längden på medelvärdet för AdvanceDecline.
Period = antalet perioder som AdvanceDecline summeras över. 


Vikingens hjälpfil gör mig inte klokare så jag ropade på hjälp och fick svar från Björn:

Så här går det till har jag för mig:
Stängning högre än föregående: 1
Stängning lägre än föregående: -1
Stängning samma som föregående: 0

Summera dessa siffror för perioden. Om perioden är 14 dagar och varje dag haft högre stängning än föregående dag får man ett värde på 14 (lite VÄL överköpt, kanske…). Har den gått upp lika många dagar som den gått ner ligger värdet på noll osv.
Dessa värden ger en Advance/Decline-linje. Den blir då lite hackig så man får då ta ett medelvärde på själva A/D-linjen också…

Det är alltså en sorts oscillator som talar om huruvida aktien är överköpt eller översåld.

Källa: Kompisen (Denna Viking har bett att få vara anonym) i ett mail till Vikinggruppen.


 

Related Articles