Företagsobligationer ger nu endast 0,12 % över Fed Funds-räntan.

0,12 %, den överavkastning som företagsobligationer ger nu är endast 0,12 % över Fed Funds-räntan. Det är den lägsta nivån sedan 2007, före den globala finanskrisen.

0,12 %, den överavkastning som företagsobligationer ger nu är endast 0,12 % över Fed Funds-räntan. Det är den lägsta nivån sedan 2007, före den globala finanskrisen.

Varje gång kreditspreadarna legat på historiskt undertryckta nivåer följde ett scenario för hårdlandning. Kanske är den här tiden verkligen annorlunda, men jag skulle hellre basera mitt perspektiv på många indikatorer som pekar mot en förestående allvarlig lågkonjunktur. Den djupgående frågan om inversioner av avkastningskurvan är ytterligare ett exempel. Nyligen inverterades över 90 procent av finanskurvan, ett mått som exakt har förutspått varje större ekonomisk nedgång under de senaste 50 åren.

Dessutom bör Feds policyhållning också beaktas.

Som vi har lärt oss upprepade gånger genom historien fungerar en åtstramning av penningpolitiken med fördröjning och vi har ännu inte sett en betydande kreditnedgång som kan leda till ytterligare ekonomiska problem.

Även arbetsmarknadens skenbara styrka bör tas med en viss försiktighet.

Historiskt låga arbetslöshetssiffror har fungerat som en av historiens mest pålitliga kontraindikeringar.

Antingen är dessa makroindikatorer på randen av att bevisas felaktiga, eller så är de övergripande aktievärderingarna helt ur linje.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *