En stark start för guldet

En avkastning på 6,1 procent i januari 2023 tog guldet till 1 924 USD/oz, och den amerikanska dollarns avkastning nära toppen av valutaavkastningstabellen tack vare en svagare växelkurs. En stark start för guldet alltså.

En avkastning på 6,1 procent i januari 2023 tog guldet till 1 924 USD/oz, och den amerikanska dollarns avkastning nära toppen av valutaavkastningstabellen tack vare en svagare växelkurs. En stark start för guldet alltså.

Ytterligare en månad med ökande COMEX-terminsnetto till 250 ton eller 16 procent av open interest bidrog till att driva priset. Medan europeiska guld-ETFer fortsätter att se utflöden i en mer sansad regional ekonomisk och inflationsmiljö, har amerikanska fonder sänkt tårna, enligt World Gold Council suppfattning, på grund av ett bra taktiskt fall för guld.

Enligt World Gold Councils Gold Return Attribution Model (GRAM) (diagram 1), ur ett makroperspektiv, kan en stor del av januaris utveckling tillskrivas den svagare amerikanska dollarn, följt av en rejäl nedgång på 37 bps i den amerikanska 10-åriga statsräntan. Den starka decemberavkastningen för guld var ett litet drag i januari eftersom guldavkastningen tenderar att uppleva en menlig återgång, en egenskap som återspeglar dess låga volatilitet i förhållande till andra tillgångar.

Slutligen sågs en annan positiv “oförklarad” del av World Gold Councils modell, som också kännetecknade delar av 2022. Vid närmare eftertanke och givet ny information enligt World Gold Council publikation FY Gold Demand Trends publication, kan det inte uteslutas att en del av den oförklarade avkastningen fångar upp centralbanksköp eller förväntningar på dessa, som – efter ett kolossalt 2022 – kan fortsätta in i 2023.

Diagram 1: En svagare dollar var den dominerande bidragsgivaren till guldets positiva avkastning i januari

Källa: World Gold Council

*Data till 31 januari 2023. WGCs Gold Return Attribution Model (GRAM) är en multipel regressionsmodell av månatliga guldprisavkastningar, som vi grupperar i fyra viktiga tematiska drivkraftskategorier för gulds prestanda: ekonomisk expansion, risk och osäkerhet, alternativkostnad och Momentum.

’Dessa teman fångar motiv bakom efterfrågan på guld; mest gripande, investeringsefterfrågan, som anses vara den marginella drivkraften för guldprisavkastning på kort sikt. “Oförklarat” representerar den procentuella förändringen i guldpriset som inte förklaras av faktorer som för närvarande ingår i modellen. Resultaten som visas här är baserade på analys som täcker en uppskattningsperiod från februari 2007 till januari 2023.

Tabell 1: Guld har börjat året starkt

  USD (oz) EUR (oz) JPY

(g)

GBP (oz) CAD (oz) CHF (oz) INR (10g) RMB (g) TRY (oz) AUD (oz)
31 januari 2023 pris 1,924 1,771 8,047 1,562 2,560 1,763 50,675 418 36,198 2,727
Avkastning januari 6.10% 4.50% 5.20% 4.00% 4.10% 5.10% 5.00% 3.90% 6.70% 2.40%
Y-o-Y avkastning 7.20% 10.80% 21.10% 17.00% 12.20% 5.90% 17.70% 13.80% 51.60% 7.30%

Guldpris och avkastning under olika perioder i nyckelvalutor*

*Data till 31 januari 2023. Baserat på LBMA Gold Price PM i lokala valutor: US dollar (USD), euro (EUR), japansk yen (JPY), pund sterling (GBP), kanadensisk dollar (CAD), schweizerfranc (CHF), indiska rupier (INR), kinesiska yuan (RMB), turkiska lira (TRY) och australiensiska dollar (AUD).

Källa: ICE Benchmark Administration, World Gold Council

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och dessutom sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera fram de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna etc..

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detailed Comparison – Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *