Bästa aktien på börsen

Källa: Vikingen.se Om Vikingen Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram. Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Många investerare tänker ofta på hur det skulle gått om de investerat i till exempel H&M, Investor eller Latour när dessa bolags aktier noterade. Förvisso bra aktier att ha ägt länge, men ingen av dem är den bästa aktien på börsen.

Den bästa aktien på börsen är istället det lilla teknikhandelsföretaget OEM. Bolaget levererar ett brett sortiment av komponenter för industriautomation. I synnerhet fungerar bolaget som en sälj- och marknadsföringsorganisation för sina större företagskunder. Produkter som bolaget säljer innefattar exempelvis elskåp, sensorer, ventiler och låssystem. Marknaden är främst inriktad mot Norden och Europa.

Den som investerare 12 500 kronor, motsvarande 100 aktier, i OEMs börsintroduktion 1983, är en vinnare. Dessa 12 500 kronor och 100 aktier har genom åren kommit att bli värda 3 Mkr. Det är värdeökningar och splittar i aktien som gjort att värdet stigit så pass kraftigt, och att antalet aktier ökat så pass mycket. OEM betalar dessutom utdelning.

Ingen annan aktie på Stockholmsbörsen har överpresterat så länge. Under de senaste 14 åren har OEM utvecklats bättre än index. Nu vet vi att ett historiskt resultat är någon garanti för framtida utveckling, men det är en imponerande tidsperiod.

Källa: Vikingen.se

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *