Bank of Korea vil holde basisrenten på 3,50 prosent, kan senkes mot slutten av året

Bank of Korea kommer att välja att stödja en snabbt avtagande ekonomi genom att hålla sin huvudränta på 3,50 % på tisdagen, enligt en Reuters-undersökning bland ekonomer som visade att en knapp majoritet nu förväntar sig en sänkning med 25 punkter i slutet av 2023.

Bank of Korea vil velge å støtte en raskt avtagende økonomi ved å holde styringsrenten på 3,50 % på tirsdag, ifølge en Reuters-undersøkelse blant økonomer som viste at et knapt flertall nå forventer et kutt på 25 basispunkter innen utgangen av 2023.

Beslutningstakere ved BoK, som har hevet renten med 300 basispunkter siden august 2021, er på vakt mot å stramme inn en eksportavhengig økonomi på randen av resesjon, spesielt ettersom den globale veksten også avtar.

Inflasjonen avtok til et års laveste nivå på 4,2 % i mars, men den er fortsatt det dobbelte av BoKs 2 %-mål og forventes ikke å nå det nivået på minst ett år til.

Alle unntatt én av 40 økonomer i en Reuters-undersøkelse 3.-6. april forventet ingen endring i basisrenten på 3,50 %, allerede den høyeste siden slutten av 2008, på møtet 11. april. Bare én spådde en økning på 25 basispunkter til 3,75 %.

“Bank of Korea har blitt mindre haukeaktig og er nesten sikker på å la rentene være uendret,” sa Dave Chia, økonom i Moody’s Analytics.

– Gitt svakt forbruk og høy gjeld i husholdningene vil ytterligere renteøkninger være ødeleggende for lavinntektstakere og økonomisk vekst. Den nylige lettelsen i inflasjonen er gode nyheter, men volatile oljepriser er fortsatt en risiko.”

BoK-guvernør Rhee Chang-yong sa til journalister etter pengepolitisk møte i februar at sentralbanken ikke ville gjenoppta renteøkningene hvis inflasjonen fortsatte å moderere seg.

Risikoen for en langvarig økonomisk nedgang har drevet markedssatsinger på at sentralbanken vil kutte renten ved utgangen av året. Mens et flertall av de spurte økonomene forventet at styringsrenten skulle holde seg på 3,50 % frem til slutten av tredje kvartal, spådde litt over halvparten minst et rentekutt innen utgangen av 2023.

Følger Australia og India

BoKs beslutning om å stoppe innstrammingen av politikken er i tråd med flere andre store regionale sentralbanker som har stoppet sine post-pandemiske innstrammingssykluser, som Reserve Bank of Australia og Reserve Bank of India.

Sør-Koreas økonomi var forventet å vokse med 1,2 % i 2023 og 2,3 % i 2024, mens inflasjonen ble anslått til gjennomsnittlig 3,3 % i år og 2,0 % neste år.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene osv.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *