Virtune inviterer til høstens kryptobegivenheter i Stockholm

Virtune, ett svenskt reglerat fintechbolag med huvudkontor på Kungsgatan 26 i Stockholm, är registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen och har erhållit ett godkänt EU-Grundprospekt för att notera krypto ETPer (Exchange Traded Product) på reglerade marknadsplatser.

Virtune, et svensk regulert fintech-selskap med hovedkontor på Kungsgatan 26 i Stockholm, er registrert som finansinstitusjon hos Finanstilsynet og har mottatt et godkjent EU-baseprospekt for å liste krypto-ETP (Exchange Traded Product) på regulerte markedsplasser.

15. mai lanserte Virtune Nordens første kryptoindeks ETP ( Virtune Crypto Top 10 Index ETP ) på Nasdaq Stockholm. Formålet med produktet er å muliggjøre trygg og enkel tilgang til hele kryptomarkedet ved å gi eksponering mot opptil 10 av de ledende kryptovalutaene. Dette er den første av flere kommende ETP-er som Virtune vil lansere i 2023 og 2024.

Virtune inviterer nå til seminarer som finner sted på kontoret i Stockholm. Det blir blant annet frokostmingling, presentasjon av Virtune og dets krypto-ETP-er og interessante samtaler om hvilke muligheter Virtune ser i kryptomarkedet.

Nedenfor finner du lenken til seminarene med mer informasjon og mulighet for påmelding. Alle seminarene er gratis!

Begrenset antall plasser! Førstemann til mølla!

Varm velkomst!

Ønsker

The Virtune Team

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *