Virtune AB (Publ) har genomfört den månatliga rebalanseringen för juli 2023 av Virtune Crypto Top 10 Index ETP, Nordens första kryptoindex-ETP

Virtune meddelar idag att man har slutfört den månatliga rebalanseringen för juli 2023 för Virtune Crypto Top 10 Index ETP som är listad på Nasdaq Stockholmsbörsen för både SEK-varianten (ISIN-kod SE0020052207, tickernamn VIR10SEK) och EUR-varianten (ISIN-kod SE0020052215, tickernamn VIR10EUR).

Virtune meddelar idag att man har slutfört den månatliga rebalanseringen för juli 2023 för Virtune Crypto Top 10 Index ETP som är listad på Nasdaq Stockholmsbörsen för både SEK-varianten (ISIN-kod SE0020052207, tickernamn VIR10SEK) och EUR-varianten (ISIN-kod SE0020052215, tickernamn VIR10EUR).

Fördelning innan rebalansering den 31 juli:

• Ethereum 40.27%

• Bitcoin 38.41%

• Polkadot 5.13%

• Litecoin 4.95%

• Chainlink 3.4%

• Stellar 2.91%

• Uniswap 2.65%

• Bitcoin Cash 2.28%

Fördelning efter rebalansering den 31 juli:

• Bitcoin 40%

• Ethereum 40%

• Litecoin 4.53%

• Polkadot 4.36%

• Bitcoin Cash 3.18%

• Chainlink 2.83%

• Stellar 2.75%

• Uniswap 2.31%

Rebalanseringen sker enligt det index som ETPn följer, Virtune Vinter Crypto Top 10 Index och detta är den tredje rebalanseringen sedan produkten noterades den 15 maj i år. Syftet med den frekventa månatliga rebalanseringen är att säkerställa att ETPn alltid speglar rådande marknadsförhållanden och för att kunna absorbera volatilitet i kryptomarknaden på ett effektivt sätt.

Virtune Crypto Top 10 Index ETPs utfall för juli resulterade i -3,95% och +8,18% sedan noteringen den 15 maj.

De två största kryptovalutorna, Bitcoin och Ethereum som motsvarar cirka 80% av innehavet i Virtune Crypto Top 10 Index ETP, uppvisade en negativ utveckling under juli. Tre av de mindre innehaven, Stellar, Uniswap och Chainlink, som tillsammans utgör mindre än 10% av portföljen, uppvisade en betydande positiv utveckling. Detta påvisar vikten av att ha en diversifierad exponering mot kryptomarknaden.

Utvecklingen av kryptovalutorna inkluderade i Virtune Crypto Top 10 Index ETP i juli:

• Stellar: +38.91%

• Uniswap: +23.43%

• Chainlink: +20.77%

• Ethereum: -3.29%

• Polkadot: -3.78%

• Bitcoin: -4.04%

• Bitcoin Cash: -15.91%

• Litecoin: -17.15%

Virtunes kryptoindex-ETP är den första av sitt slag i Norden. ETPn inkluderar upp till 10 ledande kryptovalutor som är en del av Nasdaq Crypto Index baserat på deras totala marknadsvärde och har en maxvikt på 40% per kryptovaluta för att främja diversifiering. Detta gör att investerare kan dra nytta av en bred exponering mot kryptomarknaden utan att vara starkt koncentrerad till någon enskild valuta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *