Sverige vil oppheve parlamentarisk forbud mot uranutvinning

Det historiskt anti-kärnkraftslandet Sverige har tillkännagett planer på att öka sin kärnkraftsproduktion dramatiskt. Sveriges klimatminister Romina Pourmokhtari har tillkännagett planer på att häva landets förbud mot uranbrytning och ge plats åt ökad kärnkraftskapacitet. Sveriges riksdag har visat majoritetsstöd för ett hävande av förbudet, enligt Pourmokhtari.

Historisk anti-atomkraftland Sverige har annonsert planer om å dramatisk øke sin atomkraftproduksjon. Sveriges klimaminister Romina Pourmokhtari har annonsert planer om å oppheve landets forbud mot uranutvinning og gi rom for økt atomkraftkapasitet. Sveriges Riksdag har vist flertallsstøtte for å oppheve forbudet, ifølge Pourmokhtari.

Regjeringen planlegger å bygge minst ti store reaktorer i løpet av de neste 20 årene for å møte etterspørselen etter lavkarbonenergi. Sveriges statsminister Ulf Kristersson sa til journalister i januar at regjeringen «endrer lovgivningen», som vil øke atominvesteringene i landet.

Svenske ministre bestemte seg for å avvikle kjernekraftproduksjonen i 1980 og har historisk tatt en anti-atom-holdning. Imidlertid ble denne policyen opphevet i juni 2010. Pourmokhtari er en offentlig talsmann for kjernekraftproduksjon og sier at den bør være en del av Sveriges fremtidige energimiks.

– Regjeringen har som mål å doble strømproduksjonen på 20 år, sa Pourmokhtari til The Times i august.

“For at vårt rene kraftsystem skal fungere, må en stor del av dette kunne sendes der kjernekraft er det eneste ikke-fossile alternativet. Atomkraft har også et redusert miljøavtrykk og krever begrensede ressurser sammenlignet med de fleste energikilder.»

Uranutvinning har blitt en bekymring for Europas atomkraftindustri ettersom Russland dominerer behandlingen av drivstoffet. Etter landets invasjon av Ukraina i fjor, har EU forsøkt å redusere sin energiavhengighet av Moskva.

Kasakhstan er imidlertid den klart største urangruvearbeideren. I følge World Nuclear Association produserte landet den største andelen utarmet uran (43 % av den globale forsyningen) i 2022, fulgt av Canada (15 %) og Namibia (11 %).

Europaparlamentet har vært stedet for en heftig debatt om rollen til kjernekraftproduksjon i en null-null fremtid. Frankrike, som genererer rundt 70 % av sin energi fra atomkilder, har vært åpenhjertig til fordel for atomkraft. I mellomtiden sier Tyskland, som har stengt sine tre siste atomkraftverk i år, at drivstoffet ikke er fornybart.

Sverige står for 80 % av EUs uranforekomster og utvinner allerede uran som et restprodukt fra utvinning av andre metaller.

Flere selskaper, inkludert Australias Aura Energy og Canadas District Metals, har allerede uttrykt interesse for å utvikle urananlegg i Sverige.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *