Står Serstech inför en uppvärdering 2023?

Ett bolag som under pandemin drabbades hårt eftersom det var svårt för säljarna att träffa kunder var Serstech. Inte bara gjorde pandemin det svårt för bolaget att träffa sina kunder eller potentiella köpare, det minskade även behovet av bolagets produkter då en stor del av kunderna är bland annat tullmyndigheter. Många av de potentiella kunderna valde dessutom att byta fokus mot covid-relaterad utrustning istället för att identifiera farliga kemikalier, sprängmedel och narkotika.

Ett bolag som under pandemin drabbades hårt eftersom det var svårt för säljarna att träffa kunder var Serstech. Inte bara gjorde pandemin det svårt för bolaget att träffa sina kunder eller potentiella köpare, det minskade även behovet av bolagets produkter då en stor del av kunderna är bland annat tullmyndigheter. Många av de potentiella kunderna valde dessutom att byta fokus mot covid-relaterad utrustning istället för att identifiera farliga kemikalier, sprängmedel och narkotika.

Detta ändrade sig emellertid under det andra halvåret 2022 då Serstechs ledning började se ljuset i tunneln. Förhoppningen om att det inte skulle vara ett tåg verkar besannas, och bolagets säljare förväntar sig att de skall kunna leverera stora volymordrar i år.

Välfylld kassa efter övertecknad nyemission

Serstech är ett tillväxtbolag, och närmar sig lönsamhet. Sannolikt skulle bolaget varit lönsamt nu om inte pandemin slagit undan benen för Serstech. Av den orsaken har Serstech tvingats genomföra ett flera nyemissioner sedan bolaget en gång listades. Förhoppningsvis kommer det inte att behöva ske i framtiden, men det kan inte uteslutas, även om förhoppningen är att om det sker så skall det vara offensiva emissioner. Vi ser helst att inga sådana sker alls.

Emissionen i december som tecknades till 152 procent tillförde Serstech 25 Mkr. Både beloppet och den höga teckningsgraden var höga, något som inte alla bolag lyckats med under det senaste året och det skall ses som ett högt betyg för bolagets ledning som tillsammans med styrelsen tecknade 12,5 procent av nyemissionen. Av emissionen stod bolagets VD Stefan Sandor för 1,34 Mkr, motsvarande 6,7miljoner aktier.

Flera ordrar som kan komma att följas av flera

Serstech fick december en order på 10 Mkr från sin partner Kaiser-SGI i Singapore. Beställningen avsåg den senaste generationen Serstech Arx, det patenterade SERS-kitet och Serstech ChemDash-mjukvaran. Ordern kommer att levereras och faktureras under första kvartalet 2023 vilket gör att den kommer att synas i bolagets Q1 rapport.

I augusti 2022 erhålls en referensorder från indiska National Security Guard (NSG), en elitstyrka inom antiterrorverksamhet. Ordern var den första för Serstech i Indien sedan början av pandemin och avser Serstechs lösning för snabb identifering av bomber och farliga material i fält. Ordervärdet låg på 1,2 miljoner kronor.

I maj 2022 fick Serstech en order på 7,8 Mkr från sin amerikanska partner Field Forensics, vilket var den första större ordern på denna marknad. Ordern, som avsåg både hårdvaru- och mjukvaruprodukter, kom att att levereras och faktureras det andra kvartalet uppgav bolaget i ett pressmeddelande. Normalt sker inte leverans så pass snabbt vilket kan tolkas som ett stort intresse eller behov från den icke-namngivna slutkunden. Field Forensics arbetar normalt sett med Homeland Security, den amerikanska militären och en rad olika brottsbekämpande myndigheter.

Tidigare kunder är FN, flera tullorganisationer, den amerikanska kustbevakningen, den indonesiska polisen och den australiensiska kustbevakningen.

Ett ökat behov

Stort behov av Serstech produkter börja kraftigt öka från affärsmöjligheter på 150 Mkr under 2020/2021 till 450 Mkr under november 2022. Det finns vidare ett uppdämt behov efter nästan tre års uppehåll. Addera narkotikaproblem och en ökad risk för kemiska stridsmedel i och med kriget i Ukraina så finns det potential för ytterligare momentum. Serstech har redan levererat en del Raman-spektrometrar till Ukraina.

En av Serstech viktigare produkter är bolagets handhållna Raman-spektrometer Arx som är den minsta Raman-spektrometer i världen som väger enbart 0,5 kg kontra konkurrenternas produkt som väger i snitt 2,5 kg. Att Serstech lyckades skapa en sån hög teknologisk, liten och kompakt Raman-spektrometer är en stort kommersiell fördel.

Arx kommer underlätta och effektivisera kraftigt arbetet hos poliser, gränskontrollanter, militärer eftersom denna lilla spektrometer är otroligt kraftfull. Arx kan identifiera över 17 000 farliga kemikalier i väldigt små mängder: bomber, narkotika, kemiska stridsmedel.

Frågan är alltså om Serstech står inför en uppvärdering 2023? Det vet vi inte, men jag har köpt på mig en del aktier eftersom bolaget känns bortglömt, och historiskt sett har sett stora kursuppgångar i samband med att Serstech tagit nya ordrar. Om det tar en vecka eller ett år vet jag inte, men det kommer sannolikt flera ordrar. Gör din egen hemläxa och köp inte aktien enbart på denna text. Kom också ihåg att aldrig riskera pengar som du inte har råd att förlora.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och dessutom sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera fram de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna etc.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detailed Comparison – Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *