S&P500 kan falle med 48 prosent, sier strateg

S&P500 kan falla med 48 procent när börsbubblan spricker och en lågkonjunktur slår till, sa strategen Paul Dietrich. Elitstrategen pekade på en massivt övervärderad marknad och sprickor i ekonomin. Dietrich förutspådde att inflationen och räntorna skulle förbli höga och skatterna skulle stiga.

S&P500 kan falle 48 prosent når aksjemarkedsboblen sprekker og en resesjon inntreffer, sier strateg Paul Dietrich. Elitestrategen pekte på et massivt overvurdert marked og sprekker i økonomien. Dietrich spådde at inflasjonen og rentenivået ville forbli høyt, og at skattene ville stige.

“Jeg tror den kommende lavkonjunkturen vil resultere i en dypere nedgang i aksjemarkedet enn vi opplevde i 2000 og 2008”, sier B. Riley Wealth Managements sjefstrateg i sin siste månedlige kommentar.

Dietrich har beskrevet en rekke faresignaler som tyder på at aksjene er kraftig overvurdert og står foran en korreksjon. Han pekte for eksempel på S&P 500s pris/inntjeningsforhold og inflasjonsjusterte Shiller PE-ratio, som begge er på sitt høyeste nivå på flere tiår, når man ser bort fra tidligere resesjoner, og referanseindeksens historisk lave utbytteavkastning på 1,35 %.

Han bemerket også at markedets oppgang den siste tiden har vært drevet av investorenes begeistring for en håndfull aksjer som Microsoft og Nvidia, og deres håp om at Federal Reserve vil senke renten senere i år – ikke av fundamentale forhold som økende selskapsoverskudd.

Dietrich sammenlignet faktisk den enorme hypen rundt kunstig intelligens med internettmanien under dotcom-boblen. Han trakk også frem Buffett-indikatoren, som har steget til 188 % i år – nær 200 %-grensen der kjøp av aksjer ville være å “leke med ilden”, slik Warren Buffett ser det.

I tillegg bemerket strategen at gullprisen har steget med rundt 20 % til rekordhøye nivåer i løpet av det siste året. Han tilskrev dette institusjonelle investorer som kjøper fristedsaktiva fordi de forventer en “større korreksjon eller børskrakk på grunn av vårt sterkt overvurderte aksjemarked og en avtakende underliggende økonomi”.

På den økonomiske fronten hevdet Dietrich at flere tiår med overdrevne offentlige utgifter og kunstig lave renter har avverget en nedgangskonjunktur.

Han spådde at rentene ville forbli høye i årevis for å bekjempe den gjenstridige inflasjonen, og at regjeringen ville bli tvunget til å øke skattene for å håndtere det enorme budsjettunderskuddet, noe som ville trekke ned prisene på aktiva som aksjer og boliger og føre til en økonomisk nedgang.

“Ingen ser ut til å legge merke til at økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, og det er risiko for økonomien overalt”, sier han. “Jeg tror fortsatt at det er en stor mulighet for at økonomien vil gå inn i en mild resesjon i år.”

Dietrich bemerket at S&P 500 vanligvis faller med rundt 36 % under en lavkonjunktur, og at indeksen må falle 12 % fra sitt nåværende nivå på rundt 5 450 poeng for å komme tilbake til sitt glidende 200-dagers gjennomsnitt. Derfor advarte han om at indeksen kunne falle med opptil 48 % til rundt 2 800 poeng – det laveste nivået siden Covid-krakket våren 2020.

Wall Street-veteranen er en av flere topp prognosemakere som spår at aksjemarkedet vil lide og at det vil komme en resesjon. Men det er verdt å merke seg at Dietrich har slått alarm i flere måneder, og verken markedet eller økonomien har fått alvorlige problemer.

Kilde: Vikingen.se

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m. Vikingen er et av Sveriges eldste aksjeanalyseprogrammer.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *