Prisen på kobber falt med 1,6 prosent, rapporterte det chilenske kobberrådet

Chilenska kopparrådet (Cochilco) rapporterade att priset på koppar, en stor chilensk exportvara, var 3,83 USD per pound i fredags, vilket markerar en veckovis nedgång på 1,6 procent.

Det chilenske kobberrådet (Cochilco) rapporterte at prisen på kobber , en stor chilensk eksportvare, var 3,83 dollar per pund fredag, som markerer en ukentlig nedgang på 1,6 prosent.

Dette ble hovedsakelig tilskrevet Fitchs nedgradering av den amerikanske kredittratingen på grunn av forventet finanspolitisk forverring i løpet av de neste tre årene og høy statsgjeld, som påvirket råvaren negativt.

Cochilco bemerket at den totale varebeholdningen av raffinert kobber i de tre metallbørsene steg 3,6 prosent denne uken til 6000 tonn. Sammenlignet med utgangen av 2022 gikk varelageret ned med 10 prosent i 2023.

Byrået justerte nylig gjennomsnittsprisanslaget for kobber i 2023 til $3,85 per pund. For 2024 er prognosen 3,75 dollar per pund.

Ifølge en fersk rapport er vekstutsiktene for global kobberproduksjon for 2023 beskjedne, med en forventet økning på 2,8 prosent fra året før.

I Chile forventes kobberproduksjonen å øke med 1 prosent, mens det forventes en økning på 4,3 prosent i 2024.

Forbruket av raffinert kobber fortsetter å vokse på etterspørselssiden, med en forventet økning på 2,1 prosent i 2023 og 2,4 prosent i 2024.

Når det gjelder 2024, forventes en 4 prosent økning i raffinert kobbertilførsel og en 3,1 prosent økning i etterspørselen, noe som fører til et markedsoverskudd.

Kilde: Vikingen.se

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aksjekurser kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *