PExA ingår i forskningsprojekt för ökad förståelse kring arbetsmiljön inom 3D printingsindustrin

I dagarna har ett forskningsprojekt för ökad förståelse kring arbetsmiljön inom 3D printingsindustrin. Det är ett tvärvetenskapligt projekt kallat NanoSafety 2 startat i Örebro. Projektet är ett samarbete mellan flera företag i 3D-printingindustrin, Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro samt Örebro universitets två forskningsmiljöer Människa-teknik-miljö (MTM) och Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC).

Projektet som finansieras av KK-stiftelsen går ut på att undersöka hur små partiklar, så kallade nanopartiklar som uppstår i 3D-printingindustrin kan påverka den som exponeras.

Som en del i tidigare forskning har personal inom 3D printingindustrin regelbundet lämnat urinprov och blodprov men kommer i detta nya och fördjupade projekt även få lämna utandningsprov i ett PExA-instrument. Genom att de nu kan använda sig av att icke-invasivt samla in lungvätska för analys av biomarkörer så möjliggörs att kunna följa hur lungans innersta påverkas över tid och exponeringsgrad.

Projektet har tre mål: att upptäcka risker, föreslå lösningar och utveckla ett forskningscenter för säkerhet kring de extremt små partiklarna. För att förstå deras storlek kan nämnas att det går en miljard nanometer på en vanlig meter. Typiska exempel på naturligt förekommande nanopartiklar är virus och gasmolekyler.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar: “Vi är glada att vara en del i detta samarbete mellan akademi, samhälle och industri som syftar till att förstå hur denna nya och snabbväxande industri påverkar människors hälsa. Det visar även på bredden hur vårt unika forskningsinstrument kan användas för att studera lungans innersta inom allt från arbetsmiljö till lungcancer.”

Mer information om NanoSafety 2 projektet

Källa: Vikingen.se

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *