Nasdaq-100 Index Special Rebalance trer i kraft 24. juli 2023

Nasdaq meddelade att Nasdaq-100 Index® (NDX®) kommer att genomgå en särskild ombalansering, på engelska Rebalance, som träder i kraft innan marknaden öppnar måndagen den 24 juli 2023. Som beskrivs i den publicerade indexmetoden kan en särskild ombalansering genomföras för att komma till rätta med överkoncentration i indexet genom att omfördela vikterna.

Nasdaq annonserte at Nasdaq-100 Index® (NDX®) vil gjennomgå en spesiell rebalansering, på engelsk Rebalance, som vil tre i kraft før markedet åpner mandag 24. juli 2023. Som beskrevet i den publiserte indeksmetodikken, kan en spesiell rebalansering gjennomføres for å adressere overkonsentrasjon i indeksen ved å omfordele vektene.

Den spesielle rebalanseringen vil ikke resultere i fjerning eller tillegg av noen verdipapirer. Indeksen rekonstrueres vanligvis årlig i desember, med ytterligere rebalanseringsmuligheter hvert kvartal. Den spesielle rebalanseringen av indeksen vil bli vedtatt basert på utestående indekspapirer og aksjer fra 3. juli 2023, og indeksandelskunngjøringer og proforma-filutgivelser vil finne sted 14. juli 2023.

Kilde: www.vikingen.se

 

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene osv.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *