Mineralressursene i Mo i Rana betydelig større enn forventet

En kvalificerad extern utvärderare har genomfört en uppskattning av mineraltillgångarna av Mofjellprojektet i Mo i Rana. Den antagna mineraltillgången är på 8,9 miljoner ton vid en zinkekvivalent av 3,8 % Zn, att jämföras med en potential om 5 miljoner ton när Mahvie Minerals

En kvalifisert ekstern evaluator har gjennomført en estimering av mineralressursene i Mofjell-prosjektet i Mo i Rana. Den antatte mineralressursen er på 8,9 millioner tonn med en sink-ekvivalent på 3,8 % Zn, sammenlignet med et potensial på 5 millioner tonn da Mahvie Minerals startet arbeidet i 2022. I tillegg finnes det flere letemål og betydelige områder med høy geologisk prospektivitet som ennå ikke er utforsket. Mineralressursestimatet og den geologiske modellen som det er basert på, gjør Mofjell-prosjektet til et svært robust prosjekt med et klart potensial for moderne gruveproduksjon. Basert på den oppdaterte analysen har selskapet til hensikt å fremskynde neste finansieringsrunde for å akselerere det videre arbeidet.

Mahvie Minerals AB (publ.), “Mahvie Minerals” eller “selskapet” har mottatt et første moderne mineralressursestimat for Mofjell-prosjektet i Mo i Rana. Ressursen består av 8,9 millioner tonn med 3,8 % sinkekvivalenter (individuelle kvaliteter: Zn: 2,55 %, Cu: 0,28 %, Pb: 0,46 %), rapportert med en cut-off på 2,5 % sinkekvivalenter. Ved beregning av sinkekvivalenter er det også tatt med analyser for gull og sølv der dette er tilgjengelig. Bare ca. 7,5 % av de historiske kjernene er tidligere analysert for gull, og ca. 14,5 % er analysert for sølv. Basert på eldre produksjonsrapporter kan selskapet også med stor sannsynlighet anta at edelmetaller som gull og sølv også finnes i de eldre borekjernene som ikke er analysert, noe som styrker Mofjell-prosjektet ytterligere. I tillegg til mineralressursen er det et letemål på mellom 0,6 og 0,7 millioner tonn med halter på mellom 3,5 % og 4,3 % sinkekvivalenter. Sink-ekvivalenter betyr at alle verdifulle metaller omregnes til sinkinnhold ved hjelp av inngående metallinnhold og gjeldende markedspris. I umiddelbar nærhet av mineraliseringen finnes det også store områder som er lite utforsket, men som har et stort geologisk potensial. Vedlegget inneholder en figur som viser mineraliseringen og områdene som ennå ikke er utforsket.

Mineraliseringen inneholder også både vismut og antimon i malmen. Dette er også kjent fra tidligere og støttes av eldre produksjonsrapporter. Disse grunnstoffene har betydelige verdier, og begge grunnstoffene står på EUs liste over kritiske metaller. Elementene har imidlertid ikke blitt brukt i mineralressursestimatet, da usikkerheten knyttet til gehaltene fortsatt er for stor. På et senere stadium, når anrikningsforsøk gjennomføres, kan disse gi verdifulle bidrag til verdien av mineralressursen.

Estimeringen av mineralressursene er utført av gruveingeniør Thomas Lindholm, som er anerkjent av Fennoskandian Association for Metals and Minerals Professionals som kompetent person til å rapportere om mineralressurser og leteresultater.

Resultatet av vurderingen er betydelig høyere enn det potensialet på ca. 5 millioner tonn malm som selskapet tidligere har kommunisert, og som var forventet ved starten av studiene. Et neste skritt i Mofjell-prosjektet er økt boring for å øke bevisstheten om potensialet som mineralressursen tydelig uttrykker. Parallelt kan selskapet nå også starte arbeidet med tekniske studier, miljøstudier og økonomiske vurderinger. På bakgrunn av de positive resultatene undersøker selskapet også muligheten for å fremskynde fremtidig finansiering for å øke tempoet i prosjektutviklingen.

“Resultatene fra ressursestimatet er betydelig bedre enn vi forventet. Vi visste at Mofjell-prosjektet hadde et godt potensial, og dagens mineralressursestimat tydeliggjør dette og viser at prosjektet har potensial til å finne den mineraliseringen som kreves for å starte en gruve med god lønnsomhet. I denne sammenheng vil jeg også takke alle eierne våre som har støttet oss i prosessen, og alle deltakerne i prosjektet for en svært god jobb.” kommenterer Mahvie Minerals’ administrerende direktør Per Storm.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m. Vikingen er et av Sveriges eldste aksjeanalyseprogrammer.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *