Mineralressource i Mo i Rana betydeligt større end forventet

En kvalificerad extern utvärderare har genomfört en uppskattning av mineraltillgångarna av Mofjellprojektet i Mo i Rana. Den antagna mineraltillgången är på 8,9 miljoner ton vid en zinkekvivalent av 3,8 % Zn, att jämföras med en potential om 5 miljoner ton när Mahvie Minerals

En kvalificeret ekstern evaluator har foretaget en estimering af mineralressourcerne i Mofjell-projektet i Mo i Rana. Den afledte mineralressource er på 8,9 millioner tons med en zinkækvivalent på 3,8 % Zn, sammenlignet med et potentiale på 5 millioner tons, da Mahvie Minerals påbegyndte arbejdet i 2022. Derudover er der yderligere efterforskningsmål og betydelige områder med høj geologisk prospektivitet, som endnu ikke er blevet efterforsket. Mineralressourceestimatet og den geologiske model, som det er baseret på, etablerer Mofjell-projektet som et meget robust projekt med et klart potentiale for moderne mineproduktion. Baseret på den opdaterede analyse har virksomheden til hensigt at fremrykke den næste finansieringsrunde for at fremskynde det videre arbejde.

Mahvie Minerals AB (publ.), “Mahvie Minerals” eller “Selskabet” har modtaget et første moderne mineralressourceestimat for Mofjell-projektet i Mo i Rana, Norge. Ressourcen omfatter 8,9 millioner tons med 3,8 % zinkækvivalent (individuelle kvaliteter: Zn: 2,55 %, Cu: 0,28 %, Pb: 0,46 %), rapporteret ved en cut-off på 2,5 % zinkækvivalent. Ved estimering af zinkækvivalenter er der også medtaget analyser for guld og sølv, hvor det har været muligt. Kun ca. 7,5% af de historiske kerner er tidligere blevet analyseret for guld, og ca. 14,5% er blevet analyseret for sølv. Baseret på ældre produktionsrapporter kan virksomheden også med stor sandsynlighed antage, at ædelmetaller som guld og sølv også er til stede i de ældre borekerner, der ikke er blevet analyseret, hvilket yderligere styrker Mofjell-projektet. Ud over mineralressourcen er der et efterforskningsmål på mellem 0,6 og 0,7 millioner tons med et indhold på mellem 3,5 og 4,3 % zinkækvivalent. Zinkækvivalenter betyder, at alle værdifulde metaller omregnes til zinkindhold ved hjælp af inputmetalindhold og den aktuelle markedspris. I umiddelbar nærhed af mineraliseringen er der også store områder, som kun er lidt udforsket, men som har et stort geologisk potentiale. Bilaget indeholder en figur, der viser mineraliseringen og de områder, der endnu ikke er blevet efterforsket.

Mineraliseringen indeholder også både bismuth og antimon i malmen. Dette er også kendt fra tidligere og understøttes af ældre produktionsrapporter. Disse elementer har betydelige værdier, og begge elementer er på EU’s liste over kritiske metaller. Elementerne er dog ikke blevet brugt i mineralressourceestimatet, da usikkerheden på kvaliteterne stadig er for stor. På et senere tidspunkt, når der udføres berigelsesforsøg, kan disse give værdifulde bidrag til værdien af mineralressourcen.

Estimeringen af mineralressourcer er udført af mineingeniør Thomas Lindholm, der er anerkendt af Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals som kompetent person til at rapportere om mineralressourcer og efterforskningsresultater.

Resultatet af vurderingen overstiger betydeligt det potentiale på ca. 5 millioner tons malm, som selskabet tidligere har meddelt, og som man forventede ved undersøgelsernes start. Næste skridt i Mofjell-projektet er flere boringer for at øge bevidstheden om det potentiale, som mineralressourcen klart udtrykker. Sideløbende kan virksomheden nu også påbegynde arbejdet med tekniske undersøgelser, miljøundersøgelser og økonomiske vurderinger. På baggrund af de positive resultater undersøger virksomheden også muligheden for at fremrykke fremtidig finansiering for at fremskynde projektudviklingen.

“Resultaterne af ressourceestimatet er betydeligt bedre, end vi havde forventet. Vi vidste, at Mofjell-projektet havde et godt potentiale, og dagens mineralressourceestimat tydeliggør dette og viser, at projektet har potentialet til at finde den mineralisering, der kræves for at starte en mine med god rentabilitet. I den forbindelse vil jeg også gerne takke alle vores ejere, som har støttet os i processen, og alle deltagere i projektet for et rigtig godt stykke arbejde.” kommenterer Mahvie Minerals’ administrerende direktør Per Storm.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikings autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde og så videre. Vikingen er et af Sveriges ældste aktieanalyseprogrammer.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Aktiemarkedsprogram for dig, der vil være endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *