Kommuniké från extra bolagsstämma i Mahvie Minerals

Aktieägarna i Mahvie Minerals AB (publ) ("Bolaget" eller "Mahvie") har den 18 oktober 2023 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Aktieägarna i Mahvie Minerals AB (publ) (“Bolaget” eller “Mahvie”) har den 18 oktober 2023 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 29 september 2023 avseende riktad nyemission om högst 16 250 000 aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK/aktie varvid aktiekapitalet högst kan komma att öka med cirka 812 500,05 SEK. Investerare i den riktade nyemissionen är såväl befintliga aktieägare som ett antal kvalificerade investerare, däribland Exelity AB. Genom den riktade nyemissionen tillförs Mahvie en emissions-likvid om 6,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om cirka 150 TSEK.

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 2 000 000 aktier riktad till EMX Scandinavia AB.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mahvieminerals.com. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *