Ingen tegn til at kornkorridoren forlenges i juli

Det har varit ett pokerspel med höga insatser för Ryssland och Ukraina angående spannmålskorridoren i Svarta havets. Om båda nationerna bestämmer sig för att lägga sig och gå därifrån utan någon affär, kan det skicka priset på jordbruksråvaror betydligt högre.

Det har vært et pokerspill med høy innsats for Russland og Ukraina over Black Sea Grain Corridor. Hvis begge nasjoner bestemmer seg for å kaste seg og gå unna uten en avtale, kan det sende prisen på landbruksvarer betydelig høyere.

I midten av juni rapporterte Reuters at Kreml indikerte “et fravær av positive utsikter for å fornye Svartehavets kornavtale gitt at deler av avtalen om Russland forble uoppfylt, men sa at de ennå ikke hadde tatt en endelig beslutning i saken.”

De to landene inngikk avtalen i fjor med hjelp fra FN for å fortsette eksportstrømmen fra Ukraina etter Russlands invasjon.

Høy inflasjon legger allerede et oppover press på matvareprisene for forbrukerne. Mangelen på en avtale kan øke presset. I det scenariet fortsetter etterspørselen etter råvarer mens strømmen av eksport fra Ukraina kan lide mens konflikten raser.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aksjekurser kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *