Hvor mye vil dagens infrastrukturutgifter øke?

Dagens infrastrukturutgifter kommer sannolikt att vara betydligt större än vad vi upplevde under återuppbyggnadsperioden efter andra världskriget av USA och resten av världen.

Dagens utgifter til infrastruktur vil sannsynligvis være betydelig større enn det USA og resten av verden opplevde i gjenoppbyggingsperioden etter andre verdenskrig.

Høye gjeldsnivåer fører ofte til økende geopolitiske spenninger og konflikter, og i takt med at uenighetene mellom nasjoner tilspisser seg, øker behovet for at landene blir mer selvhjulpne på hjemmebane.

Disse omstendighetene ligger an til å bli en katalysator for det som kan utvikle seg til et av de mest ambisiøse infrastrukturinitiativene i historien, med potensial til å bli svært inflasjonsdrivende.

Den siste store infrastrukturinvesteringen i USA fant sted i 1956 med National Interstate and Defence Highway Act under president Dwight D. Eisenhower. Opprinnelig budsjettert til 25 milliarder dollar, tilsvarende rundt 207 milliarder dollar i dagens valuta.

Dette initiativet blekner i forhold til den nylige Infrastructure Investment and Jobs Act, som gir myndighetene tillatelse til å bruke nesten seks ganger så mye penger, til sammen 1,2 billioner dollar.

I dette diagrammet har Crescat Capital også tatt hensyn til loven om inflasjonsreduksjon som ble vedtatt i 2022, og forventer at en betydelig del av disse midlene vil gå til nye infrastrukturprosjekter, inkludert prosjekter knyttet til den grønne revolusjonen og andre initiativer.

Kilde: Tavi Costa

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m. Vikingen er et av Sveriges eldste aksjeanalyseprogrammer.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *