Hittade Warren Buffetts gränsvärden för investering

Paul, en vän till vår VD, Peter, har ur olika böcker sammanställt de gränsvärden för investering som Warren Buffet angett för sina investeringar. Vi gjorde en modell efter Pauls anvisningar, men inställningarna har glömts bort. I veckan som gick hittade vi Pauls excelark på vår Google-sida.

Paul, en vän till vår VD, Peter, har ur olika böcker sammanställt de gränsvärden för investering som Warren Buffet angett för sina investeringar. Vi gjorde en modell efter Pauls anvisningar, men inställningarna har glömts bort. I veckan som gick hittade vi Pauls excelark på vår Google-sida.

Per-Ove har uppdaterat modellen WBWinner med dessa standardinställningar. Det gör att du med hjälp av Vikingens screener kan investera på samma sätt som Warren Buffett eftersom du har tillgång till de gränsvärden som han använder sig av innan han fattar beslut om vilka aktier som han skall köpa.

WB och Aktiespararnas Säkerhetsmarginaler WB Kriterier
Bruttovinst i % av Omsättningen Vid boksl. % >40%
Vinst eft. Skatt i % av Oms. Vid boksl. % >=15 %
Vinsttillväxt (eft. Skatt) Vid boksl. % >=7 %
Direktavkastning Vid boksl. % ca 3,5 %
FoU i % av Oms. Vid boksl. % Måttligt
Avskrivn. i % av Oms. Vid boksl. % <6%
Investering andel av vinst eft. Skatt Vid boksl. % <50%
Skuldsättningsgrad (Skuld i % av EK) Vid boksl. % <50 %
Soliditet (EK i % av Balansomslutning) Vid boksl. % >=30%
Likviditet (Oms.tillg./Kortfrist. Skuld) Vid boksl. X ca 2
Avkastning på EK Vid boksl. % >=20 %
EK/ aktie Vid boksl. SEK
Substansvärder. (Börsk. P/ EK per aktie) Vid invest X <1,5
P/E- tal Vid invest <=15 (jfr tillv.)
P/E mot snitt P/E 10 år Vid invest % <75 %
P/E * P/EK Vid invest X <=22,5
PEG (PEG=(P/E)/Vinsttillväxt eft. Skatt) Vid boksl. X <2

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *