Forbedre handelen din med Money Management

Med uttrycket money management menas på vilket sätt Du hanterar de pengar Du har avsatt för ett visst syfte. I detta fall gäller det trading. Det som är viktigt är att Du gör en konkret plan du börjar trada och Du kan utfå ifrån dessa punkter när du påbörjar detta arbete:

Begrepet money management refererer til måten du forvalter pengene du har satt av til et bestemt formål. I dette tilfellet er det handel. Det som er viktig er at du lager en konkret plan når du begynner å handle, og du kan bruke disse punktene som utgangspunkt:

Sett deg mål!

Hvordan skal dere nå målene?

Hva er viktig for å nå målene?

Hvilke ressurser har du å bruke?

Hvordan bør du utnytte eiendelene dine på best mulig måte?

Dette er noen eksempler på spørsmål du bør stille deg selv for å forbedre handelen din. Hvis du for eksempel har satt et budsjett på 50 000 pund til å handle med, hva skjer da hvis du går inn i en periode med tap og taper alt? Du vil være helt ute av markedet og vil ikke være i stand til å gjenopprette tapene dine.

Det er svært viktig å være klar over at alle som handler med finansielle instrumenter, har perioder med tap, og det er da det avgjøres hvem som kan fortsette å handle til tross for en dårlig periode.

Kapital som settes av til trading, bør være penger du kan klare deg uten, og det bør være penger du ikke bruker til noe annet enn å “spekulere”. Hvis du handler med et system, er det viktig å studere hva systemets maksimale drawdown har vært historisk, slik at du vet hvor store posisjoner du skal ta for å takle nedturer.

Forholdet mellom risiko og avkastning skal tilsvare sannsynligheten for at du går med gevinst eller tap. tapsbringende virksomhet. La oss anta at du tjener penger på 50 prosent av handlene dine og taper penger på de resterende 50 prosentene. Hvis du taper like mye på en tapende handel som du tjener på en vinnende handel, vil du i det lange løp sitte igjen med det samme beløpet som du startet med. Hvis du i stedet endrer handelen slik at 70 prosent er vinnende handler og 30 prosent er tapende handler, der de vinnende handlerne genererer mindre fortjeneste enn de tapende handlerne, trenger du ikke å tjene like mye på hver handel for likevel å gå med overskudd. La oss anta at du tjener 50 pips for hver vinnende handel, og at du taper 80 pips for hver tapende handel.

Vi får da følgende utregning:

(0,7 * 50) – (0,3 *80) = 35 – 24 = 11

Det betyr at for hver handel du gjør, tjener du i gjennomsnitt 11 pips. Men dette betyr ikke at du tjener 11 pips på hver handel, men dette er et gjennomsnitt over et stort antall handler. Tanken med dette systemet er at du skal ta mange “små gevinster” slik at du har råd til å ta noen større tap.

Et annet aspekt som er utrolig viktig, er at det kan være vanskelig (om ikke umulig) å ta riktige beslutninger i handelen din hvis du handler med penger du ikke har råd til å tape. Forestill deg en situasjon der du vet at hvis den neste avtalen går galt, vil du ikke ha kapital til å betale regningene dine. Det er nok ganske vanskelig å ikke bli psykisk påvirket av slike situasjoner. Risikoen for å ta en feil beslutning under slike premisser er åpenbart overhengende.

Sett deg klare mål og regler for når du skal gå inn i en avtale og når du skal forlate den. Dette bør selvsagt testes opp mot hvordan systemet fungerer. La oss si at du har et system som genererer 99 % fortjeneste. Hvis du satser alt hver gang, vil du før eller siden tape alt. Det kan fungere en stund, men statistisk sett vil du ta feil én gang av hundre, og fordi du satser alt du eier hver gang, vil du tape alt. Med andre ord bør du justere forholdet mellom risiko og avkastning i henhold til hvordan systemet genererer signaler.

Fordelen med å handle etter et system er at du tydeligere kan se når du skal gå inn og ut av en posisjon, noe som gjør det lettere å realisere tapte handler. Systemet blir en hjelpende hånd som kan være en viktig støtte når det gjelder å ta vanskelige beslutninger. Her er en klar beskjed til deg!

Et eksempel på hvordan det kan gå uten en skikkelig strategi:

En trader tar en posisjon til en verdi av 10 000 kroner, og posisjonen begynner deretter å falle til 8 000 kroner. Traderen tror da at tapet sannsynligvis vil snu i nær fremtid. Han mener han har “råd” til å risikere ytterligere 2 000 pund for å få sjansen til å tjene godt.

Når man befinner seg i en situasjon med tap, tar de fleste ikke det sikre tapet, men tar sjansen på gevinst ved å risikere enda større tap, noe som ofte resulterer i tap.

Posisjonen fortsetter nedover, og verdien er nå nede i 6000 SEK. Nå har han et betydelig tap. På dette tidspunktet mener han at posisjonen ikke bør gå ned mer og må ha nådd bunnen. På bakgrunn av dette velger han å risikere ytterligere 2 000 euro. Nå er målet vanligvis ikke å tjene penger, men å vinne tilbake tapet og få tilbake innsatsen.

Det neste som skjer, er at posisjonen synker ytterligere i verdi og nå er verdt 4 000 euro. Traderen kan ikke gi opp nå som han har holdt på så lenge, mener han. Bunnen bør være nådd, og risikoen bør nå være minimal, mener han. Nå tør han ikke å selge, for hva om det snur etter at han har solgt? Han blir sittende i stillingen, som snart bare er verdt 1 000 kroner.

Den eneste veien ut av en slik felle er å gi slipp på avtalen. Det er mye lettere å gi slipp med en gang mens tapet fortsatt er relativt lite. Når tapet har vokst, blir det mye vanskeligere å realisere tapet og gå ut av posisjonen.

Selvkontroll

I dette avsnittet skal vi ta for oss den kanskje viktigste delen av trading, nemlig selvkontroll. Disiplin, ansvar, modenhet og mestring er av stor betydning, og tradere som tror at det er nok å kunne lese noen grafer og deretter kaste seg ut i handler, vil få seg en svært ubehagelig overraskelse…

Du vil bli tvunget til å innse ting om deg selv som du kanskje ikke vil innrømme. Handel vil vise dine dårlige vaner. Ta deg tid til å tenke over det vi tar for oss i de følgende avsnittene, så vil du ha stor nytte av det når du skal i gang med arbeidet.

Vellykket handel kan deles inn i følgende deler: 60 % selvkontroll og 40 % risikokontroll. Risikostyringen består på sin side av 20 prosent markedsanalyse og 20 prosent kapitalstyring. Som du ser, er det bare 20 % som er analyse, men det er likevel dette de fleste tradere bruker mest krefter på og unngår selvkontroll. For at du skal lykkes med trading, må du begynne å prioritere selvkontroll.

Hvor godt du presterer når du handler, kan enkelt måles ved hjelp av resultater, fortjeneste og tap. Det er umulig å unnslippe resultatene. Resultatet kan enten være gevinst, null eller tap.

Selvkontrollen din gjenspeiler 60 % av prestasjonene dine. Hvis du går inn i markedet uten å være mentalt forberedt, reduseres sjansene dine for å lykkes drastisk. Selv om du klarer å tjene penger uten å være mentalt forberedt, kunne du ha tjent enda mer hvis du hadde brukt mer tid på de mentale aspektene og tenkt gjennom hvordan du skulle handle i ulike situasjoner før du gikk inn i handelen.

Alt som påvirker prestasjonene dine, vil også påvirke handelen din. Du kommer sannsynligvis til å bli forkjølet en dag, osv. Hvis du vanligvis går i null, men blir forkjølet en dag og dermed presterer dårligere, kan det hende du går med underskudd i stedet.

Selv om du vanligvis tjener penger, kan eksterne faktorer begynne å påvirke resultatene dine, og du kan begynne å generere tap i stedet. Slike faktorer som påvirker prestasjonen din, kan være at du har andre ting å tenke på. Du har kanskje mye annet å gjøre som ikke er handelsrelatert.

Det er viktig å kunne fokusere 100 % på det du skal gjøre, så sørg for at du har alt annet i orden før du begynner å handle. Ved å starte dagen med å analysere deg selv kan du oppdage disse faktorene før det er for sent, og du kan iverksette passende tiltak som å handle mindre volumer eller kanskje til og med ikke handle i det hele tatt.

Analytiske metoder

Det finnes to hovedgrener av analyse innen finansiell handel. Disse er teknisk analyse (TA) og fundamental analyse. Vi vil gå gjennom disse to svært overfladisk i dette avsnittet.

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse innebærer å identifisere den sannsynlige trenden, retningen, størrelsen og hastigheten på markedet. Du skal studere hvordan prisen har oppført seg historisk og bruke dette til å gjøre en vurdering av hvordan markedet bør utvikle seg i fremtiden. TA søker kun en vurdering av hvordan et marked vil oppføre seg, med historiske kursdata som bakteppe. Du analyserer hva som vil skje, ikke hvorfor.

Hva er fundamental analyse?

Fundamental analyse (FA) innebærer å gjøre en vurdering av tilgjengelige fakta og analysere hvordan disse vil kunne påvirke aksjekursen.

Begge metodene for å analysere markedet forsøker å forutsi kursens fremtidige retning, men de forsøker å løse det samme problemet på ulike måter. Den fundamentale studien består av hva som forårsaker bevegelsen, mens den tekniske delen studerer effekten. De som driver med teknisk analyse, mener at effekten er alt han/hun trenger å vite, årsaken til at noe skjer, er uvesentlig. De som handler ved hjelp av fundamental analyse, vil alltid vite hvorfor.

Mye av innholdet i teknisk analyse og andre markedsstudier har med psykologi å gjøre. Markedsmønstre som har blitt identifisert og kategorisert i løpet av det siste århundret, gjenskaper bestemte bilder i diagrammene. Disse bildene avslører markedets positive eller negative psykologi. Siden disse mønstrene har fungert godt tidligere, antar vi at de også vil fungere godt i fremtiden. De er basert på studier av menneskelig psykologi, som har en tendens til å bli gjentatt hele tiden. Nøkkelen til å forutsi fremtiden ligger i å studere historiske data. Man kan også si at fremtiden er en gjentakelse av historien.

Fra en traders synspunkt (i et kortsiktig perspektiv) er målet med teknisk analyse å finne instrumenter som har potensial til å ha en stor bevegelse i en hvilken som helst retning, noe som er nødvendig for å generere fortjeneste. TA kan også avsløre et godt nivå for å inngå en handel, noe som betyr at du finner det beste tidspunktet for å kjøpe eller selge ved å forutsi kursretningen og kommende kursnivåer.

For å få et bedre helhetsbilde av markedet bør du bruke begge metodene i kombinasjon. En teknisk analyse tar ikke hensyn til kommende rapporter og andre uforutsigbare eksterne hendelser. Det motsatte gjelder for fundamental analyse, som ikke tar hensyn til diagrammer og det psykologiske aspektet ved markedet.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m. Vikingen er et av Sveriges eldste aksjeanalyseprogrammer.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *