Forbedr din handel med Money Management

Med uttrycket money management menas på vilket sätt Du hanterar de pengar Du har avsatt för ett visst syfte. I detta fall gäller det trading. Det som är viktigt är att Du gör en konkret plan du börjar trada och Du kan utfå ifrån dessa punkter när du påbörjar detta arbete:

Begrebet money management henviser til den måde, du forvalter de penge, du har sat til side til et bestemt formål. I dette tilfælde er det handel. Det vigtige er, at du laver en konkret plan, når du begynder at handle, og du kan bruge disse punkter som udgangspunkt:

Sæt dig mål!

Hvordan vil du nå målene?

Hvad er vigtigt for at nå målene?

Hvilke aktiver har du at bruge?

Hvordan udnytter du dine aktiver bedst muligt?

Dette er nogle eksempler på relevante spørgsmål, du bør stille dig selv for at forbedre din handel. Hvis du f.eks. sætter et budget på 50.000 pund til at handle med, hvad sker der så, hvis du går ind i en periode med tab og mister alt? Du vil være helt ude af markedet og vil ikke være i stand til at genvinde dine tab.

Det er meget vigtigt at indse, at alle, der handler med finansielle instrumenter, har perioder, hvor de taber penge, og det er her, det afgøres, hvem der kan fortsætte med at handle på trods af en dårlig periode.

Kapital afsat til handel skal være penge, som du kan undvære, og det skal være penge, som du ikke bruger til andet end at “spekulere”. Hvis du handler med et system, er det vigtigt at undersøge, hvad systemets maksimale drawdown har været historisk for at vide, hvor store positioner du skal tage for at klare nedture.

Risk/reward-forholdet skal svare til sandsynligheden for, at du får en gevinst eller et tab. tabsgivende virksomhed. Lad os antage, at du tjener penge på 50 procent af dine handler og taber penge på de andre 50 procent. Hvis du så taber lige så meget på en tabende handel, som du tjener på en vindende handel, vil du i det lange løb stå tilbage med det samme beløb, som du startede med. Hvis du i stedet ændrer din handel, så 70 procent er vindende handler og 30 procent er tabende handler, hvor de vindende handler giver mindre overskud end de tabende handler, behøver du ikke at tjene så meget på hver handel for stadig at få overskud. Lad os antage, at du for hver vindende handel får en fortjeneste på 50 pips, og at du for hver tabende handel taber 80 pips.

Vi får så følgende beregning:

(0,7 * 50) – (0,3 *80) = 35 – 24 = 11

Det betyder, at du i gennemsnit tjener 11 pips for hver handel, du foretager. Men det betyder ikke, at du tjener 11 pips på hver handel, men det er et gennemsnit over et stort antal handler. Ideen med dette system er, at du tager mange “små gevinster”, så du har råd til at tage nogle større tab.

Et andet aspekt, som er utroligt vigtigt, er, at det kan være svært (hvis ikke umuligt) at træffe korrekte beslutninger i din handel, hvis du handler med penge, som du ikke har råd til at tabe. Forestil dig en situation, hvor du ved, at hvis den næste handel går galt, vil du ikke have kapital til at betale dine regninger. Det er nok ret svært ikke at blive psykisk påvirket af situationer som denne. Risikoen for at træffe en forkert beslutning under sådanne forudsætninger er helt klart overhængende.

Sæt klare mål og regler for, hvornår du skal gå ind i en aftale, og hvornår du skal forlade den. Det skal selvfølgelig testes i forhold til, hvordan systemet fungerer. Lad os sige, at du har et system, der giver 99 % fortjeneste. Hvis du satser alt hver gang, vil du før eller siden tabe alt. Det fungerer måske et stykke tid, men statistisk set vil du tage fejl en gang ud af hundrede, og fordi du satser alt, hvad du ejer, hver gang, vil du tabe alt. Med andre ord bør du justere forholdet mellem risiko og afkast i forhold til, hvordan systemet genererer signaler.

Fordelen ved at handle med et system er, at du tydeligere kan se, hvornår du skal gå ind og ud af en position, hvilket gør det lettere at realisere tabte handler. Systemet bliver en hjælpende hånd, som kan være en vigtig støtte, når der skal træffes svære beslutninger. Her er en klar besked til dig!

Et eksempel på, hvordan det kan gå uden en ordentlig strategi:

En trader tager en position til en værdi af 10.000 SEK, og positionen begynder derefter at falde til 8.000 SEK. Den erhvervsdrivende tror så, at tabet sandsynligvis vil vende i den nærmeste fremtid. Han mener, at han har “råd” til at risikere yderligere 2.000 pund for at få chancen for at få en god fortjeneste.

Når man befinder sig i en tabsgivende situation, tager de fleste ikke det sikre tab, men tager chancen for en gevinst ved at risikere endnu større tab, hvilket ofte er resultatet.

Positionen fortsætter ned, og værdien er nu nede på 6000 SEK. Nu har han et betydeligt tab. På dette tidspunkt mener han, at positionen ikke bør falde mere og må have nået bunden. På den baggrund vælger han at risikere yderligere 2.000 euro. Nu er målet normalt ikke at tjene penge, men at vinde tabet tilbage og genvinde indsatsen.

Det næste, der sker, er, at positionen falder yderligere i værdi og nu er 4.000 euro værd. Forhandleren kan ikke give op, nu hvor han har været i gang så længe, mener han. Bunden bør være nået, og risikoen bør nu være minimal, mener han. Nu tør han ikke sælge, for hvad nu hvis det vender, efter at han har solgt? Han bliver siddende i sin stilling, som snart kun er 1.000 SEK værd.

Den eneste vej ud af sådan en fælde er at give slip på aftalen. Det er meget lettere at give slip med det samme, mens tabet stadig er relativt lille. Når først tabet er vokset, bliver det meget sværere at realisere tabet og komme ud af positionen.

Selvkontrol

I dette afsnit vil vi tage fat på den måske vigtigste del af handel, nemlig selvkontrol. Disciplin, ansvar, modenhed og beherskelse er af stor betydning, og tradere, der tror, at det er nok at kunne læse et par diagrammer og derefter kaste sig ud i handler, vil få sig en meget ubehagelig overraskelse…

Du vil blive tvunget til at indse ting om dig selv, som du måske ikke har lyst til at indrømme. Trading vil vise dine dårlige vaner. Tag dig tid til at tænke over det, vi gennemgår i de følgende afsnit, og du vil få stor gavn af det, når du går i gang.

Succesfuld handel kan opdeles i følgende dele: 60 % selvkontrol og 40 % risikokontrol. Risikostyringen består til gengæld af 20 procent markedsanalyse og 20 procent kapitalstyring. Som du kan se, er kun 20 % analyse, men det er alligevel det, de fleste tradere bruger flest kræfter på og undgår selvkontrol. Hvis du skal have succes med at handle, skal du begynde at prioritere selvkontrol.

Hvor godt du klarer dig, når du handler, kan nemt måles på dine resultater, overskud og tab. Der er ingen vej uden om dine resultater. Dit resultat kan enten være overskud, nul eller tab.

Din selvkontrol afspejler 60 % af din præstation. Hvis du går ind på markedet uden at være mentalt forberedt, reduceres dine chancer for succes drastisk. Selv hvis det lykkes dig at tjene penge uden at være mentalt forberedt, kunne du have tjent endnu mere, hvis du havde brugt mere tid på de mentale aspekter og tænkt over, hvordan du skulle handle i forskellige mulige situationer, før du gik ind i handlen.

Alt, hvad der påvirker din performance, vil også påvirke din handel. Du bliver sikkert forkølet en dag osv. Hvis du normalt går i nul, og du en dag bliver forkølet og derfor ikke kan præstere så meget, kan du i stedet få et underskud.

Selv om du normalt tjener penge, kan eksterne faktorer begynde at påvirke dine resultater, og du kan begynde at generere tab i stedet. Sådanne faktorer, der påvirker din præstation, kan være, at du har andre ting at tænke på. Du har måske en masse andre ting at lave, som ikke er handelsrelaterede.

Det er vigtigt at kunne fokusere 100% på det, du skal, så sørg for at have styr på alt andet, før du begynder at shoppe. Ved at starte dagen med at analysere dig selv kan du få øje på disse faktorer, før det er for sent, og træffe passende foranstaltninger som f.eks. at handle med mindre mængder eller måske endda slet ikke handle.

Analytiske metoder

Der er to hovedgrene af analyse inden for finansiel handel. Det er teknisk analyse (TA) og fundamental analyse. Vi vil gennemgå disse to meget overfladisk i dette afsnit.

Hvad er teknisk analyse?

Teknisk analyse går ud på at identificere den sandsynlige tendens, retning, størrelse og hastighed på markedet. Du vil studere, hvordan prisen har opført sig historisk, og bruge det til at vurdere, hvordan markedet bør udvikle sig i fremtiden. TA søger kun en vurdering af, hvordan et marked vil opføre sig, med historiske prisdata som baggrund. Du analyserer, hvad der vil ske, ikke hvorfor.

Hvad er fundamental analyse?

Fundamental analyse (FA) betyder, at man foretager en vurdering af de tilgængelige fakta og analyserer, hvordan det sandsynligvis vil påvirke aktiekursen.

Begge metoder til at analysere markedet forsøger at forudsige den fremtidige retning for prisen, men de forsøger at løse det samme problem på forskellige måder. Den grundlæggende undersøgelse består af, hvad der forårsager bevægelsen, mens den tekniske del studerer effekten. De, der beskæftiger sig med teknisk analyse, mener, at effekten er alt, hvad han/hun har brug for at vide, grunden til, at en bestemt ting sker, er uvæsentlig. De, der handler ved hjælp af fundamental analyse, vil altid gerne vide hvorfor.

En stor del af indholdet i teknisk analyse og andre markedsstudier har med psykologi at gøre. Markedsmønstre, som er blevet identificeret og kategoriseret i løbet af det sidste århundrede, genskaber særlige billeder i diagrammerne. Disse billeder afslører markedets positive eller negative psykologi. Da disse mønstre har fungeret godt tidligere, antages det, at de også vil fungere godt i fremtiden. De er baseret på studier af menneskelig psykologi, som har en tendens til at blive gentaget konstant. Nøglen til at forudsige fremtiden ligger i at studere historiske data. Man kan også sige, at fremtiden er en gentagelse af historien.

Fra en traders synspunkt (på kort sigt) er målet med en teknisk analyse at finde instrumenter med potentiale til at have en stor bevægelse i en hvilken som helst retning, hvilket er nødvendigt for at generere profit. TA kan også afsløre et godt niveau for at indgå en handel, hvilket betyder, at du finder det bedste tidspunkt at købe eller sælge ved at forudsige prisretningen og kommende prisniveauer.

For at få et bedre samlet billede af markedet bør du bruge begge metoder i kombination. En teknisk analyse tager ikke højde for kommende rapporter og andre uforudsigelige eksterne begivenheder. Det omvendte gælder for fundamental analyse, som ikke tager hensyn til diagrammer og det psykologiske aspekt af markedet.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde og så videre. Vikingen er et af Sveriges ældste aktieanalyseprogrammer.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Aktiemarkedsprogram for dig, der vil være endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *