Den sveitsiske sentralbanken hever renten med 50 basispunkter til tross for bekymringer hos Credit Suisse

Den schweiziska centralbanken höjde sin referensränta med 50 punkter på torsdagen, vilket tog den till 1,5 procent. Räntan är den fjärde höjningen i rad och förändringen av styrräntan är i linje med analytikers förväntningar.

Den sveitsiske nasjonalbanken hevet sin referanserente med 50 basispunkter torsdag, og tok den til 1,5 prosent. Renten er den fjerde økningen på rad og endringen i styringsrenten er i tråd med analytikernes forventninger.

Den ytterligere pengepolitiske innstrammingen er innført for å motvirke «den fornyede økningen i inflasjonspresset», sa banken i en pressemelding. Den sa også at ytterligere økninger “ikke kan utelukkes … for å sikre prisstabilitet på mellomlang sikt.”

Gjennomsnittlig årlig inflasjon vil i gjennomsnitt være 2,6 prosent i 2023 og 2 prosent i 2024 og 2025, ifølge en ny prognose fra den sveitsiske nasjonalbanken, med en inflasjon som forventes å være 2,1 prosent innen utgangen av 2025.

Den siste renteøkningen kommer ettersom innenlandsk inflasjon holder seg godt over den sveitsiske nasjonalbankens mål på mellom 0 prosent og 2 prosent.

Den sveitsiske inflasjonen steg til 3,4 prosent i februar fra året før, og slo analytikernes forventninger, selv om konsumprisene bare er en brøkdel av de skyhøye prisene til landets europeiske naboer.

Landets renter rykket først ut av negativt territorium i september, og den sveitsiske nasjonalbanken hadde overrasket markedene i juni da den hevet renten for første gang siden 2007.

Den sveitsiske nasjonalbanken hadde antydet at ytterligere renteøkninger kunne være i horisonten hvis inflasjonspresset fortsatte.

«Det kan ikke utelukkes at ytterligere økninger i SNB-styringsrenten vil være nødvendig for å sikre prisstabilitet på mellomlang sikt», het det i en pressemelding fra sentralbanken i desember.

“For å gi hensiktsmessige monetære forhold, er SNB også villig til å være aktiv i valutamarkedet når det er nødvendig,” la den til.

Den sveitsiske nasjonalbanken har vært i det globale søkelyset den siste uken etter at den gikk med på å låne den strevende långiveren Credit Suisse opp til 50 milliarder sveitsiske franc (53,68 milliarder dollar). Aksjene i utlåneren hadde falt på nyhetene om at dens største investor, Saudi National Bank, ikke ville gi ytterligere økonomisk støtte.

Den resulterende redningspakken og UBS-overtakelsen kom etter en tumultarisk serie med skandaler og tap for Credit Suisse.

Om vikingen

Med Vikingens signaler har du gode muligheter til å finne vinnerne og også selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *