7 olika råvaror du kan handla från hemmet

Många traders som handlar med valutor väljer också att handla med råvaror eftersom det finns många likheter mellan dessa tillgångsslag. Det är sällan specifika risker som bolagsrisker som styr dessa två tillgångsslag, istället är det större händelser, utbudsstörningar och makrohändelser som påverkar priserna. Av denna anledning går det ofta att handla från hemmet med råvaror hos de flesta valutamäklarna.

Många traders som handlar med valutor väljer också att handla med råvaror eftersom det finns många likheter mellan dessa tillgångsslag. Det är sällan specifika risker som bolagsrisker som styr dessa två tillgångsslag, istället är det större händelser, utbudsstörningar och makrohändelser som påverkar priserna. Av denna anledning går det ofta att handla från hemmet med råvaror hos de flesta valutamäklarna.

Varför bry sig om råvaror?

Varför bry sig om råvaror, och softs och spannmål i synnerhet? En ökad befolkning kommer att behöva mer mat, och det kommer den att få bland annat genom spannmål. Det är inte alls lika ekonomiskt att föda upp djur och att äta kött även om många gärna ser sitt behov av protein fyllas den vägen.

En ökad befolkning kommer att behöva mer råvaror, både i form av livsmedel, det vill säga softs och spannmål, men även basmetaller och energi. I denna text har vi emellertid valt att titta närmare på softs och spannmål, det senare en grupp som ibland kallas för Ags.

Nedan har vi listat sju av de mer omsatta softs och spannmål som handlas på världens börser i dag. Detta är inte alla, det finns till exempel börser som erbjuder handel med raps, mjölk, ost och hirs bland mycket annat.

Majs förknippar många med Kalle Anka på julafton, men i själva verket används denna råvara ofta till djurfoder, men också för att framställa etanol.

Priset på majs, vilket brukar innebära priset på majsterminer – är intimt knutna till energipriset, då majs används för att göra etanol, en tillsats i bensin. Efterfrågan på etanol kan komma att minska genom utvecklingen av billigare biobränslen.

Kakao har sitt ursprung i Latinamerika men numera odlas större delen av all kakao i afrikanska länder som Elfenbenskusten. Tillsammans med Ghana, Indonesien, Nigeria och Kamerun står Elfenbensusten för 70 % av den globala kakaoproduktionen.

Precis som många andra softs så styrs priset på denna råvara av väderförhållanden, sjukdomar och konsumtionsmönster. En ökad befolkning i länder som Indien och Kina spås öka efterfrågan på kakao.

Socker produceras i länder som Brasilien, Thailand och Indien men även inom EU. Det som tidigare odlades som sötningsmedel används i dag i stor omfattning för att tillverka etanol som i sin tur används som drivmedel. Sockerpriset är av den anledningen starkt korrelerat med priset på olja.

Bomull är en grundläggande gröda som utgör en viktig faktor för textil-, jordbruks-och livsmedelsindustrin. 64 procent av all bomull används för kläder, 28 procent för heminredning, och 8 procent för industriprodukter. I USA beräknas marknaden omsätta cirka 120 miljarder USD årligen.

Denna råvara har fått en del kritik av flera orsaker. Dels krävs det en del vatten för att odla bomull, dels för att det framkommit uppgifter om tvångsarbeten i Kinas nordvästra region Xinjiang. Bomullspriset kan emellertid vara väldigt volatilt vilket gör att många råvaruhandlare följer detta till dess att rätt tillfälle dyker upp.

Apelsinjuice är den minsta av de stora råvarorna. Denna råvara har sitt ursprung på apelsinodlingarna i Spanien, Brasilien, Kalifornien och i Florida. Har di bestämt dig att handla denna råvara måste du hålla kolla på saker som väder, konsumtionsmönster, men också sjukdomar som kan drabba apelsinlundarna. Ett exempel på en sådan är Citrus Greening, Huanglongbing, HLB och Gula drakens sjuka. Sedan Covid-19 slog till har intresset för att handla frozen concentrated orange juice ökat stort.

Kaffet har en tusenårig historia. Ursprungligen var kaffet en religiös dryck, men idag är det religiösa ursprunget ett minne blott. Denna råvara odlas i länderna kring Ekvatorn, till exempel i Brasilien och Colombia men även i Afrika. I Asien är Vietnam den största producenten av kaffe, även om det är en sort som heter Coffea Robusta och inte Coffea Arabica som är den vanligare sorten.

Precis som med apelsinjuice är det väder men också sjukdomar som är viktiga faktorer att hålla ögonen på när det gäller kaffe. Tänk på att kaffe är en tvååring växt, vilket betyder att högre priser på kaffe nu kan leda till större skördar två år framöver.

Vete är ett spannmål som bland annat används för bröd. Det odlas i en mängd olika sorter och former, inklusive en röd sort, Red Hard Winter wheat. Konsumtionen av spannmål, särskilt vete, befinner sig just nu på en all-time high nivå. Produktionen av spannmål har ökat, men bönderna klarar inte av att hålla en tillräckligt hög produktionstakt för att svara mot efterfrågan. För första gången i modern tid är världens veteproduktion nu lägre än vetekonsumtionen, något som sätter en press uppåt på priserna

Råvaror i portföljen ger riskspridning

Aktier och obligationer är de vanligaste tillgångstyperna på finansmarknaderna. Men det finns många alternativa tillgångsklasser som är okorrelerade med varandra, som också är värda att överväga.

Några av de alternativa tillgångsklasserna har överträffat aktiemarknaden över tiden. Till exempel, enligt CNBC, mellan 1995 och 2014 har jordbruksinvesteringar i USA avkastat 12,7% per år i genomsnitt. Eftersom det är en ”hård” tillgång som ger inkomst, har vissa investerare refererat till jordbruksmark som ”guld med en kupong”. Att ignorera det alternativa investeringsutrymmet kan innebära att man missar några ganska stora avkastningar över tiden.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *