Valg af et fantastisk instrument med et ufortjent dårligt ry

Standardiserade köp- och säljoptioner, en typ av finansiella instrument, som handlas på en börs är ett fantastiskt instrument, optioner, men de har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Under årens lopp har många försökt sig att använda denna typ av instrument till att tjäna snabba pengar, men faktum är att många anser att de skall användas helt tvärtom, att det är då de bidrar till att bygga upp ett långsiktigt kassaflöde och bidrar till att bygga upp portföljvärdet.
Standardiserede call- og put-optioner, en type finansielle instrumenter, der handles på en børs, er et fantastisk instrument, men de har et ufortjent dårligt ry. I årenes løb har mange mennesker forsøgt at bruge denne type instrumenter til at tjene hurtige penge, men faktum er, at mange mennesker mener, at de skal bruges omvendt, at det er her, de hjælper med at opbygge et langsigtet cash flow og hjælper med at opbygge værdien af porteføljen.
Som sædvanlig skal denne tekst ses som en introduktion til emnet og ikke som en anbefaling af nogen art. Det er nu også et krav, at banker og børsmæglere kræver, at alle, der ønsker at handle med optioner, tager en videnstest, så hvis emnet interesserer dig, så læs videre. Denne tekst beskæftiger sig ikke med værdiansættelse eller prisfastsættelse af optioner, de praktiske aspekter af handel eller noget andet. Den skal kun ses som en kort, meget kort introduktion til optionsmarkedet. Teksten afsluttes med en mulig langsigtet måde at arbejde med optioner i en eksisterende aktieportefølje.

Store tab gav et dårligt omdømme

I 1987 tabte Stockholms Kommune næsten en halv milliard kroner på optionshandel, hvilket førte til, at Stockholms Kommune måtte sælge det såkaldte Folksamhus for 218 millioner kroner for at dække tabene.
Ironisk nok tabte Folksam også nogle penge på at spekulere i optioner, omkring 270 millioner, hvilket førte til, at den daværende administrerende direktør Hans Dahlberg og den administrerende direktør for Folksam International, Per Olof Granstedt, gik af.
I begyndelsen af 1990’erne forårsagede en mægler hos det tidligere børsmæglerfirma Alfred Berg tab på næsten 150 millioner svenske kroner. Han forsøgte at dække over en første pinlig underskudsforretning ved at “rulle” tabet frem med stadig mere udførlige forretninger.
Et par år senere blev den britiske bank Barings ramt af en skandale i Singapore. Det var den såkaldte “skandalemægler” Nick Leeson, der forårsagede dette, selv om han formelt var ansvarlig for back office, da de første optionshandler blev foretaget. Uanset titlen kostede hans forretninger næsten 10 milliarder pund og endte med, at Barings Bank gik konkurs og blev overtaget af den hollandske bank ING. Nick Leeson blev dømt til fængsel og kom ud efter kun tre og et halvt år. Han led derefter af kræft, som han overvandt. I dag lever Leeson af at efterforske sager om økonomisk uredelighed.
I maj 2007 rapporterede den svenske investeringsbank Carnegie, at tre medlemmer af virksomhedens såkaldte handelsafdeling var blevet suspenderet efter at være blevet beskyldt for at have oppustet deres overskud med 630 millioner svenske kroner ved at manipulere priserne på visse optioner.

Ufortjent dårligt omdømme

Valgmuligheder har et ufortjent dårligt ry. Alle de eksempler, vi ser ovenfor, er dybest set de samme: handlende, der har lidt tab, som de forsøger at skjule. Så forsøgte de at indhente dem og skruede op for indsatsen, hvilket sjældent fungerer godt. Det kaldes casino trading og kan sammenlignes med at spille på sort med højere indsatser. Den såkaldte venteværdi er lavere end 1,00, hvilket betyder, at det meget sjældent lykkes.

Korrekt forvaltet er optioner et fantastisk instrument

Hvad er en mulighed? I sin simpleste form er der faktisk to typer optioner: call-optioner og put-optioner.

Købsoptioner

Optioner købes af investorer, når de forventer, at prisen på en aktie vil stige eller falde (afhængigt af optionstypen). Hvis en aktie f.eks. i øjeblikket handles til 40 pund, og en investor tror, at prisen vil stige til 50 pund i næste måned, kan han købe en call-option med en strike-pris på 40 pund i dag, hvilket giver ham ret til at købe aktien til den pris, i dette tilfælde 40 pund, før kontrakten udløber.
Hvis aktiekursen så rent faktisk stiger til 50 SEK pr. aktie, kan investoren vende om og sælge den for 50 SEK, hvilket giver en fortjeneste på 10 SEK minus omkostningerne ved optionen, kaldet “præmien”, og kurtagen. Normalt sker der ingen udnyttelse, men optionen sælges. Køberen i dette eksempel har således haft ret – men ikke pligt – til at købe aktien indtil indløsningsdatoen til en forudbestemt pris.
Hvis aktiekursen i stedet var faldet til 30 SEK, ville vores køber have haft et tab. Hvis han (eller hun, for der findes også kvindelige optionshandlere) havde ejet aktien, ville han have haft et tab på ti kroner, dvs. forskellen mellem 40 og 30 kroner. Nu, med optionen, er tabet begrænset til den såkaldte optionspræmie.
Så hvorfor er nogen villige til at sælge en option, at give retten til at fortsætte med at stige væk? Svaret er enkelt: Optionsudstederen tror på et ret stagnerende marked. Det er ofte fonde, der har brug for løbende indtægter. Lad os tage en hypotetisk fond, der ejer Volvo-aktier i serie B.
Derefter udsteder fonden f.eks. call-optioner som Volvo B December 240 BUY. I dette tilfælde modtager den hypotetiske fond en optionspræmie på 5,50 SEK. Fonden kan udstede optioner på sine Volvo-aktier fire gange om året, hvilket alt andet lige giver 22 SEK ekstra, eller 9,56 procent, i afkast. Fonden risikerer et fald i aktiekursen, men den er blevet kompenseret for dette ved at modtage regelmæssige optionspræmier. De risikerer også, at Volvos aktiekurs stiger kraftigt, enten på grund af gode resultater eller en overtagelse. Ved at udstede optioner giver fonden afkald på alle rettigheder til en kurs over SEK 240, i hvert fald indtil slutningen af december.
Køberen af optionen har den helt modsatte overbevisning. Han mener, at Volvo B vil blive handlet i december til mindst 245,50 SEK, dvs. strikeprisen plus optionspræmien. Det er kun, hvis prisen handles over dette niveau, at køberen af optionen har tjent penge.
Put-optioner giver ret til at sælge en aktie.
Lad os tage et andet eksempel, Castellum. Aktien handles i øjeblikket til SEK 112,50, og der er en option, der udløber i december med en udnyttelseskurs på SEK 102,50. Den seneste lukkekurs var 2,75 SEK.
Lad os antage, at der er en investor, som ejer denne ejendomsandel og er bekymret for stigende renter, dårligere resultater og lavere belægningsgrad i Castellum. Vores investor er bange for, at hvis en af disse ting sker, vil aktiekursen falde, og hvis alle tre ting sker på samme tid, vil værdien af aktien blive udhulet. Dette er et eksempel, det er ikke en anbefaling eller en udtalelse om Castellums præstationer.
For at sove bedre beslutter vores investor sig for at købe denne put-option. Hans (eller hendes) risiko reduceres dermed betydeligt. Hvis aktiekursen falder til under SEK 102,50, eller faktisk til under SEK 99,75, når vi tager højde for den optionspræmie, investoren har betalt, er Castellum ikke længere hans problem. Investoren har ret til at sælge sine aktier til en pris på 102,50 SEK, selv hvis aktiekursen når 56 SEK i december. Ja, uanset prisen har han ret til at sælge sine aktier til 102,50 SEK.

Hvorfor udstede en put-option?

Udstederen af optionen kan groft sagt sammenlignes med et forsikringsselskab. Udstederen af put-optionen håber, at prisen på den underliggende aktie aldrig kommer i nærheden af strike-prisen. I så fald kan udstederen gøre det samme igen næste måned eller kvartal og fortsætte med at opkræve optionspræmier.
En anden mulighed er, at udstederen tror, at han vil eje Castellum, men synes, at den nuværende pris er for høj. Ved at udstede en put-option bliver udstederen betalt, dvs. købsprisen falder, mens hele ideen med solgte optioner er, at de udstedes nedad, hvilket betyder, at købsprisen kan blive lavere. I dette tilfælde 99,75 SEK. Det er en betydelig forskel fra de nuværende 112 SEK.

Den tredje type muligheder

Vi har nævnt call-optioner og deres modstykke, put-optioner, og hvordan de bruges. Der findes faktisk en tredje type option, som ikke er en standardiseret option, selvom den nogle gange handles på en børs. Det er warrants, vi taler om nu.
Der er en række store forskelle mellem warrants og især call-optioner, men der er også mange ligheder.
En call-option giver indehaveren ret til at tegne nye aktier i en virksomhed til en bestemt pris og på en bestemt dato. En call-option udstedes direkte af det pågældende selskab; når en investor udnytter en call-option, modtages de aktier, der opfylder forpligtelsen, ikke fra en anden investor, men der udstedes nye aktier af selskabet. Deres anvendelse resulterer i udvanding, men øger også egenkapitalen i det udstedende selskab.
En call-option er derimod en kontrakt mellem to personer, som giver indehaveren ret, men ikke pligt, til at købe eller sælge en aktie til en bestemt pris inden en bestemt dato, som kaldes kontraktens udløbsdato. Call-optionen tilfører ikke virksomheden nogen kapital.

Standardisering gør det nemt

Det, der handles på børsen, skal være i overensstemmelse med reglerne, og det skal være enkelt. Det er derfor, det kaldes standardisering. Alle optionskontrakter har de samme regler, de dækker næsten altid 100 aktier, og en handelspost er 10 kontrakter, svarende til 1.000 aktier.
Alle aktieoptioner har en forudbestemt udnyttelseskurs, og de udnyttes den tredje fredag i udløbsmåneden, i de to eksempler ovenfor den 15. december 2023. Efter denne dato ophører de med at eksistere, og derfor kaldes de finansielle instrumenter og ikke værdipapirer, da de har en begrænset løbetid, hvorefter de udløber.
Billetprisen er fast. Uanset hvor meget den underliggende aktie bevæger sig, er aftalekursen den samme. Optionen i Volvo vil altid koste 240 SEK at udnytte, uanset om kursen halveres eller fordobles. Det, der dog vil ændre sig, er prisen på optionspræmien. Det er måske ikke sandsynligt, at det sker før midten af december, men det er en god, om end ekstrem, måde at beskrive prisfastsættelsen på. Groft sagt, hvis værdien stiger over strikeprisen, vil optionspræmien følge med og stige med samme beløb som aktien. Hvis prisen på Volvo-aktier falder til under strike-prisen, vil præmien stadig have værdi, men den vil falde over tid.

Oprettelse af en portefølje af covered calls

Den bedste måde at arbejde med optioner på er at udstede optioner mod eksisterende beholdninger. Det var noget, jeg lærte, da jeg tog mit første kursus i optioner på det, der nu er Nasdaq Stockholm.
Ved hjælp af de optionspriser, der blev offentliggjort i aviserne, havde forelæseren gennemgået forskellige udfald. Han skabte en fiktiv portefølje og udstedte fiktive optioner på alle tilgængelige aktier. Så gentog han det igen og igen. Han hævdede, at det havde givet et afkast, der lå 33 procent over afkastet for den samme portefølje, der ikke udstedte optioner.
Nu er historiske afkast ikke en garanti for fremtidige afkast, men faktum er, at det over tid har vist sig at være en god forretning at udstede optioner over tid.
Nasdaq Stockholm, også kendt som Stockholms Fondsbørs, arrangerer jævnligt kurser i optionshandel, og de er værd at bruge en aften eller to på, inden du begynder at handle med optioner. Du kan finde flere oplysninger om disse kurser på Nasdaqs hjemmeside.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikings autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde og så videre.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Aktiemarkedsprogram for dig, der vil være endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *