Prisutsikter for bomullsmarkedet

En rad källor kan användas för att beskriva de svåra affärsförhållanden som den globala textilindustrin och bomullsmarknaden står inför. Den ena är International Textile Manufacturers Federation (ITMF) undersökning av företag. De senaste resultaten baserat på enkäten distribuerad i mitten av januari 2023 beskriver den bredaste skillnaden mellan respondenter, vilket tyder på att affärsförhållandena var dåliga i förhållande till de som sa att förhållandena var goda.

En rekke kilder kan brukes til å beskrive de vanskelige forretningsforholdene den globale tekstilindustrien og bomullsmarkedet står overfor. Den ene er undersøkelsen International Textile Manufacturers Federation (ITMF) blant selskaper. De siste resultatene basert på undersøkelsen som ble distribuert i midten av januar 2023 beskriver den største forskjellen mellom respondentene, og indikerer at forretningsforholdene var dårlige i forhold til de som sa forholdene var gode.

En annen indikator har vært den kraftige nedgangen i importen av klær fra USA. Med unntak av april-juni 2020, månedene som er hardest rammet av nedstengninger av covid, var de siste sesongjusterte importvolumene av bomullsdominerende plagg de laveste siden minst 2005. I tillegg til størrelsen på reduksjonen i forsyninger, har fallets hastighet vært et sjokk. I april satte amerikansk kleimport rekord. I forhold til den toppen gikk volumene i november og desember ned med mer enn 40 prosent (alle importtall i kvm-ekvivalenter).

Ledetidene for bestillinger av klær er lange, og den nylige tilbaketrekkingen kan vise seg å være nok et eksempel på overreaksjon på endrede økonomiske forhold. Andre eksempler inkluderer tilbaketrekking av bestillinger etter utbruddet av covid som førte til vanskelighetene med å sikre forsyninger og rekordvolumet på leveranser i første halvdel av 2022.

Det er flere potensielle signaler om at en snuoperasjon i forretningsklimaet kan være på vei. I sin siste runde med oppdateringer hevet Det internasjonale pengefondet (IMF) prognosene for global økonomisk vekst i 2023 og 2024. Selv om veksten fortsatt forventes å være svak, kan omslaget i retning av oppdateringer være bemerkelsesverdig. I tillegg antydet IMF-rapporten at inflasjonen avtar. Effektene av stigende renter henger etter, men hvis lavere inflasjon lar sentralbankene fortsette å redusere renteøkningene, kan det senke enda en barriere for vekst. Ytterligere kilder til optimisme kan komme fra motstandskraften i arbeidsmarkedet og forbruksutgifter i vestlige økonomier.

For bomullsmarkedet kan et potensielt signal om en snuoperasjon komme fra øst. Kinesiske bomullspriser har økt siden begynnelsen av januar. Dette har skapt et visst skille mellom priser i det som tradisjonelt er verdens største importmarked og gjennomsnittlige eksportpriser, den såkalte A-indeksen. Det nåværende gapet er omtrent åtte cent/pund. Denne separasjonen må utvides for å gjøre import mer attraktiv (CC-indeksen er typisk 15-20 cent/pund høyere enn A-indeksen), men den har betydelig fremgang som til slutt kan føre til mer internasjonal handel.

Dersom etterspørselssiden av fibermarkedet styrker seg de neste månedene, kan tilbudsrelaterte forhold bli viktigere for prisretningen. Nåværende priser er fortsatt høye etter historisk standard (En indeks handles nær 100 cent/pund), men innsatskostnadene er også høye. Forbedret vær i Vest-Texas og Pakistan kan være formildende faktorer for produksjonen, men i USA, Brasil og andre steder som er følsomme for relative avlinger, forventes innsatskostnader og konkurransedyktige priser på mais og soyabønner å føre til lavere planteareal for 2023/2024.

Om vikingsignalene

Med Vikingens signaler har du gode muligheter til å finne vinnerne og også selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *