Mahvie Minerals ser gode analyseresultater fra leting i Mo i Rana

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har erhållit analysresultat från den inledande borrkampanjen under våren 2023. Resultaten är mycket goda, kortare intervaller med närmare 14 % zinkekvivalenter och genomgående goda metallhalter över långa intervaller. Bolaget kommer att använda sig av dessa resultat i det pågående arbetet med en första, modern, mineraltillgångsbedömning för Mo i Rana-förekomsten.

Mahvie Minerals AB (publ) (“Mahvie Minerals” eller “Selskapet”) har mottatt analyseresultater fra den første borekampanjen våren 2023. Resultatene er meget gode, kortere intervaller med nær 14 % sink-ekvivalenter og jevnt gode metallnivåer over lange intervaller. Selskapet vil bruke disse resultatene i det pågående arbeidet med en første state-of-the-art mineralressursvurdering for Mo i Rana-forekomsten.

Mahvie Minerals AB (publ), “Mahvie Minerals” eller “Selskapet” har mottatt analyseresultater fra den første, innledende, borekampanjen i Mo i Rana i løpet av våren og forsommeren. Et utvalg av resultatene vises i tabell 1. Resultatene er i tråd med hva Selskapet forventet, men over kortere intervaller er resultatene vesentlig bedre enn forventet, se spesielt borehull MM0001 og borehull MM0003.

Resultatene støtter selskapets antakelse om at det er betydelig mineralisering uutnyttet i Mo i Rana-forekomsten. Etter den innledende mineralressursvurderingen som forventes snart, er et naturlig neste steg utvidet boring for å kartlegge omfanget av gjenværende mineralisering samt innledende tekniske studier, miljøstudier og økonomiske vurderinger.

“Dette er ekstremt oppmuntrende resultater vi nå har fått. Resultatene er helt i tråd med forventningene og nivåene er enda bedre enn forventet enkelte steder. Vår antagelse om Mo i Ranas utviklingspotensial er styrket med resultatene og vi håper nå å være i stand til å fortsette med prosjektutvikling så snart som mulig.” kommenterer Mahvie Minerals administrerende direktør Per Storm

Som utgangspunkt for planleggingen av borekampanjen jobbet selskapet med en letetanke om at restmineralisering eksisterte som en foldet struktur hvor store deler av strukturen ikke var kartlagt da gruven ble stengt. Resultatene som nå er oppnådd støtter denne antakelsen. Vurderingen er derfor at det er overflatenære mineraliserte deler hvor innledende gruvedrift er vesentlig enklere enn om mineralisering kun fantes på dypet.

Når det gjelder enkeltelementer er det analysert totalt 423 prøver. Av disse har 12 gullinnhold over 1 g/tonn og av disse har tre prøver gullinnhold over 2 gram per tonn og én innhold over 5 g per tonn. Selskapet har visst at både gull og sølv er til stede i mineraliseringen, men siden eldre prøvetaking ikke alltid analyserte for gull (da det tidligere var for dyrt å analysere for gull). Gullinnholdet som nå er oppnådd i resultater indikerer at gull utgjør en betydelig del av den totale verdien av mineraliseringen. Dette gjelder også sølv hvor 50 prøver hadde sølvinnhold over 20 gram per tonn, 18 av disse over 30 gram per tonn, fire over 50 gram per tonn og en prøve over deteksjonsgrensen på 100 gram per tonn. Både gull og sølv bidrar til at sink-ekvivalenten (alle edelmetaller omregnet til sinkinnhold ved bruk av inngående metallinnhold og rådende markedspris) i flere prøver er betydelig høyere enn om gull- og sølvinnholdet hadde vært lavere.

For hovedmetallene hadde 26 prøver et sinkinnhold over 3 % sink, hvorav 10 prøver hadde nivåer over 5 % og fire hadde nivåer over 10 % sink. Dette er derfor svært høye verdier. For bly hadde 20 prøver blynivåer over 1 % bly, seks av disse over 2 % og to over 3 % bly. Siden det er kjent fra før at området som nå ble boret ikke er spesielt rikt på kobber, er kobbernivåene på linje med forventede verdier. Totalt hadde 19 prøver et kobberinnhold over 0,5 % kobber og fem prøver over 1 %. Totalt betyr dette at 57 prøver hadde en sink-ekvivalent over 3 % (Zneq> 3 %), 26 prøver over 5 % og 6 prøver over 10 % sink-ekvivalent. Dette er også svært høye nivåer.

I tillegg til disse prøvene ble det funnet både vismut og antimon med forhøyede nivåer sammenlignet med bakgrunnsnivåer i prøvene. Disse elementene er imidlertid ikke brukt i tilsvarende beregninger, selv om de på et senere tidspunkt, når anrikningsforsøk er gjennomført, kan vise seg å være verdifulle.

Tabell 1. Utvalg av resultater fra analyser

Hull nr Dybde (fra) Lengde (m) Gjelder også ZnEQ % Zn% Cu% Pb% Ag ppm Au ppm
MM0001 15,4 21,9   3,46 1,93 0,34 0,64 20,46 0,51
MM0001 19,1 11,2 Gjelder også 4,83 2,71 0,46 0,93 29,62 0,81
MM0001 171,75 8,5   2,74 1,32 0,39 0,23 5,94 0,06
MM0001 174,8 1,7 Gjelder også 4,64 2,55 0,61 0,20 7,86 0,08
MM0002 10,3 1,75   2,90 1,96 0,11 0,86 27,92 0,19
MM0002 11,05 1 Gjelder også 3,66 2,58 0,10 1,11 32,06 0,18
MM0003 1,4 2,10   3,63 2,45 0,20 0,78 37,70 0,37
MM0003 35,1 8,75   3,14 1,99 0,21 0,70 23,78 0,66
MM0003 39,4 4,45 Gjelder også 4,30 2,70 0,32 0,83 29,64 1,19
MM0003 47,35 24,85   2,05 1,19 0,19 0,38 10,30 0,21
MM0003 52,3 3,9 Gjelder også 4,27 2,76 0,27 0,94 23,53 0,42
MM0003 76 16,85   6,94 5,00 0,35 1,17 15,87 0,29
MM0003 82,95 3,85 Gjelder også 11,87 9,94 0,18 1,97 21,32 0,18
MM0003 89,5 1,9 Gjelder også 13,93 8,76 1,02 2,74 26,89 0,52
MM0003 96,55 8,45   2,22 1,20 0,26 0,27 6,22 0,08
MM0003 100,9 4,1 Gjelder også 3,52 2,15 0,33 0,46 9,80 0,12
MM0003 123,6 1,4   11,03 7,71 0,75 1,34 15,86 0,39
MM0003 131,15 3,15   2,40 1,28 0,24 0,52 17,67 1,20
MM0004 6,3 3,1   1,47 0,78 0,15 0,30 23,75 0,16
MM0004 30,65 3,25   1,79 0,98 0,17 0,37 17,06 0,39
MM0004 58,05 3,45   1,30 0,40 0,23 0,22 14,45 0,47
MM0005 33,1 5,75   1,41 0,95 0,11 0,17 4,01 0,06
MM0006 41,8 8,9   2,49 0,74 0,51 0,19 12,96 0,31
MM0006 41,8 1,25 Gjelder også 3,42 1,66 0,47 0,38 13,91 0,11
MM0006 48,65 1,1 Gjelder også 4,34 0,83 1,03 0,29 22,42 0,38
MM0007 0 4,15   1,94 1,12 0,19 0,29 13,25 0,20
MM0007 0 1 Gjelder også 3,54 2,02 0,30 0,80 29,21 0,42
MM0009 12,65 11,55   1,37 0,70 0,17 0,19 8,57 0,20
MM0009 12,65 3,75 Gjelder også 2,56 1,37 0,29 0,37 17,12 0,51
MM0009 34,3 6,25   2,00 0,97 0,27 0,23 12,78 0,30
MM0010 27,5 11,5   1,37 0,71 0,17 0,19 11,11 0,29
MM0010 59,3 3   3,89 1,73 0,58 0,41 28,58 0,73
MM0011 0 1,6   2,549827 1,29 0,32468 0,31678 34,94 0,407

 

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *