Hvilke sesongmønstre er det i gullhandelen?

När är det bästa tillfället att köpa guld är en fråga som såväl vi som de företag inom guldhandeln vi har en löpande kontakt med ofta ställs inför. Guldhandlarna som lever på att sälja guld ställer oftast frågeställaren en motfråga, om denne har köpt sitt guld och om denne anser att denne har tillräckligt med guld för att känna sig trygg. Vi lämnar deras säljargument därhän tillsvidare men väljer ändå att rada upp ett par olika orsaker till att guld är ett alternativ och ett komplement till att äga aktier och andra finansiella instrument.

Når er den beste tiden å kjøpe gull er et spørsmål som både vi og selskapene i gullhandelen vi har løpende kontakt med ofte står overfor. Gullhandlerne som lever av å selge gull, stiller vanligvis spørsmålsstilleren et motspørsmål, om han har kjøpt gullet sitt og om han tror han har nok gull til å føle seg trygg. Vi vil la deres salgsargument være der foreløpig, men velger likevel å liste opp et par ulike årsaker til at gull er et alternativ og et komplement til å eie aksjer og andre finansielle instrumenter.

I forbindelse med publisering av disse artiklene på siden vår får vi ofte spørsmål om når vi skal kjøpe og hvor mye. Vi anbefaler alle som er interessert i gull å stille seg selv en rekke ulike spørsmål.

• Hva om vi ser inflasjon igjen, eller enda verre hyperinflasjon?

• Hvis den økonomiske krisen fortsetter eller forverres?

• Hvis usikkerheten og frykten for investorkollektivet fortsetter, hva skjer?

• Hvis verdens aksjemarkeder opplever en ny finansiell sammensmelting?

• Hvis sentralbankenes forsøk på å redde verdens økonomier viser seg å være resultatløse?

• Hvis statlig engasjement i økonomier fortsetter å øke?

• Hvis verdien av dollaren faller kraftig?

• Hvis verdens økonomier tar år å komme seg fra den nåværende krisen?

• Er du trygg nok på din egen økonomiske situasjon?

…mener du da at du har nok gull i besittelse? Hvis dette skjer, regner vi med at de fleste av oss skulle ønske de hadde noen ekstra gullbarrer eller mynter gjemt i banksafen.

La oss anta at et av disse spørsmålene som vi stilte ovenfor vekker din interesse for gull og at du har tenkt å investere litt i dette metallet. Da oppstår spørsmålet, når skal dette gullet kjøpes? Er det greit å kjøpe det akkurat nå?

Med dette mønsteret som grunnlag ser gull derfor ut som en god investering i løpet av høsten. Tidsmessig er det bedre å se nærmere på de tekniske analysene av gull som andre gir med jevne mellomrom enn å kun stole på denne artikkelen.

Tenk på at gull ikke gir investoren avkastning eller vekst, men at det i stedet er snakk om «spekulasjoner» i en stabil verdibevaring. Dette kan skje med eller uten premie. I dagens økonomi, når sentralbanker lar pengepressene gå varmt og nye penger produseres mens rentene er minimale, mener vi det er gode grunnleggende grunner til å investere i gull. Sommeren, som vi viser i denne artikkelen, har ikke vært en god tid å eie gull, men vi tror det er en god tid å kjøpe det.

I tillegg til direkte investeringer i fysisk gull finnes det andre alternativer, både ETFer (Exchange Traded Funds) og gullproduserende selskaper, for eksempel Yamana, Minefinders, Barrick Gold og det svenske selskapet Lappland Goldminers. Selv når det gjelder gullproduserende selskaper, finnes det ETFer å handle, for eksempel den som heter GDX. Vi har imidlertid valgt å ikke fokusere særlig mye på noen av selskapene, uavhengig av om de produserer eller prospekterer i denne rapporten. Vi har heller ikke valgt å skrive så mye om ETFer for at denne artikkelen ikke skal bli for lang.

Så hva med aksjer i gullproduserende selskaper? Studier viser at juli og oktober har vært de svakeste månedene for gullaksjer under denne oppgangen, i det minste målt ved ytelsen til AMEX Gold Bugs Index. Det har også vært den aller beste tiden å kjøpe disse aksjene.

Husk imidlertid at dette er tendenser og et gjennomsnitt, så det er ikke “sannhet”. Det er eksempler på junimåneder hvor prisen på gullaksjer har steget. Axier råder alle som har tenkt å kjøpe gullaksjer til i stedet å se nærmere på den tekniske analysen som er produsert og ikke bruke dette diagrammet til å kjøpe med håp om umiddelbar fortjeneste.

I stedet tar vi til orde for at mønsteret skal brukes som en måte å forberede seg på en svakere gullpris og en mulighet til å kjøpe gull, enten i form av barer og mynter, eller i form av gullaksjer før det dukker opp igjen. Denne høsten kan være den siste vi ser gull handles under 2000 dollar per unse.

Tenk på at vi fortsatt er i en svak økonomi. Hvis og når det blir klart at de gode tidene ikke har vendt tilbake og ikke kommer snart, bør hele følelsen kunne bevege seg raskt. Gull har historisk vist seg å være en av de aller beste måtene å bevare kapitalen din på under en økonomisk Armageddon. Det er egentlig nok å se tilbake på det siste året, da gull var en av få investeringsklasser som de facto steg i løpet av våren.

Sesongmønster

Det er sesongmessige mønstre i gullhandelen, hovedsakelig knyttet til smykkemarkedet.
Disse mønstrene varierer imidlertid mellom ulike land, kulturer og religioner. Den sterkeste etterspørselen skjer uansett i løpet av årets fjerde kvartal og i mindre grad i årets tre første måneder. De viktigste periodene å vurdere er:

Vesten – jul

Islamic World – Eid Al Fitr som markerer slutten på Ramadan er en høytid når gull gis bort. Ettersom det islamske året er ti eller elleve dager kortere enn kalenderåret vi er vant til i Vesten, varierer tidspunktet når Ramadan faller. I år har denne høytiden allerede vært, og i 2024 vil denne høytiden inntreffe mellom 10. mars, august og 8. april. Eid al-Adha (offerfesten) finner sted 70 dager etter Ramadan og er også en høytid hvor gull kjøpes og gis bort. I år ble denne ferien avsluttet 1. juli. I forbindelse med pilegrimsreisene til Mekka og Medina kjøpes det også inn store mengder gull. Den viktigste pilegrimsreiseperioden, Haj, faller rundt perioden Eid al-Adha.

India – Interessen for å kjøpe gull er mest forstyrret i bryllupsperioden og i forbindelse med alle festivalene som varierer mellom de ulike regionene i landet. Den største festivalen er Diwali, som vanligvis faller rundt månedsskiftet oktober/november. Bryllupssesongen varierer mellom de ulike regionene, men inntreffer mellom november og mai, men med pause fra midten av desember til midten av januar.

Kina og Fjernøsten – Interessen for gull øker vanligvis i forbindelse med det kinesiske nyttåret Chung Hay Fat Choy som inntreffer i slutten av januar og begynnelsen av februar.

Tyrkia – Etterspørselen er på sitt høyeste i årets tredje kvartal som følge av turistsesongen. Tyrkia er også en av verdens største produsenter av smykker.

Effektene av en festival merkes normalt mye tidligere enn den faktiske datoen fordi kjøperne dukker opp mye tidligere enn det da kjøpene er gjort på forhånd. I mange tilfeller er sluttkundene så mange at grossister og forhandlere har måttet bygge opp et lager på forhånd.

De som har tenkt å benytte seg av de sesongbaserte og kjøpe rett før for å kunne selge med stor fortjeneste vil bli skuffet. Effektene av disse festivalene og feiringene er godt kjent av aktørene på gullmarkedet og er dermed priset inn. Merk også at det er en lang rekke andre effekter på markedet i tillegg til tilbud og etterspørsel som påvirker prisbildet.

Kilde: Vikingen.se

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aksjekurser kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *