Hvad betyder en stærk amerikansk dollar for andre valutaer?

De globala finansmarknaderna har genomgått en stor omvandling under de senaste åren och den största överraskningen av denna omvandling är en stark comeback av en stark amerikanska dollarn. I början av 2017 var dollarn svag och analytikerna förväntade sig att svagheten skulle fortsätta till och med 2018.

De globale finansmarkeder har gennemgået en stor forandring i de seneste år, og den største overraskelse ved denne forandring er den stærke amerikanske dollars stærke comeback. I begyndelsen af 2017 var dollaren svag, og analytikerne forventede, at svagheden ville fortsætte gennem 2018.

To år senere er de globale finansmarkeder meget anderledes. Det mest toneangivende tema på finansmarkederne i de seneste måneder har været den stærke dollar. Det skyldes, at mange mennesker har valgt at vende sig mod dollaren som en sikker havn under coronakrisen. Men hvis dollaren styrkes, betyder det, at andre valutaer svækkes.

Et overblik over en stærk dollar

En stærk amerikansk dollar har flere fordele og ulemper. Det favoriserer nogle, men påvirker andre negativt. Dollaren betragtes som stærk, når den stiger i værdi i forhold til andre valutaer på valutamarkedet. En styrket amerikansk dollar betyder, at den kan købe flere enheder af udenlandsk valuta end tidligere. For eksempel er en stærk dollar en fordel for amerikanere, der rejser til udlandet, men en ulempe for udenlandske turister, der besøger USA.

Fordele ved en stærk dollar
Det er billigere at rejse til udlandet

Amerikanere, der har amerikanske dollars, kan se, at disse dollars holder længere i udlandet, hvilket giver dem en højere købekraft i udlandet. Da de lokale priser i udlandet ikke påvirkes synderligt af ændringer i den amerikanske økonomi, kan en stærk dollar købe flere varer, når den omregnes til den lokale valuta. Udlændinge, eller amerikanske statsborgere, der bor og arbejder i udlandet, vil også se deres leveomkostninger falde, hvis de stadig ejer dollars eller modtager deres indkomst i dollars.

Importen er billigere

Varer, der produceres i udlandet og importeres til USA, bliver billigere, hvis producentens valuta falder i værdi i forhold til dollaren. Luksusbiler fra Europa, som Audi, Mercedes, BMW, Porsche og Ferrari, vil alle falde i pris i USA, hvis dollaren styrkes. Hvis en europæisk luksusbil koster 70.000 euro med en valutakurs på 1,35 dollar pr. euro, vil den koste 94.500 dollar.

Den samme bil, der sælges for det samme beløb i euro, vil koste 78.400 dollars, hvis valutakursen falder til 1,12 dollars pr. euro. I takt med at dollaren bliver stærkere, falder importpriserne fortsat. Andre importvarer vil også falde i pris, hvilket øger de amerikanske forbrugeres disponible indkomst. Amerikanske virksomheder, der importerer råvarer fra udlandet, vil have lavere samlede produktionsomkostninger og dermed højere fortjenstmargener.

Multinationale virksomheder, der driver forretning i USA

Udenlandske virksomheder, der har mange forretninger i USA, og deres investorer vil nyde godt af det. Multinationale virksomheder, der har et stort salg i USA og derfor har indtægter i dollar, vil se en stigning i dollarkursen blive omsat til overskud på deres balance. Investorer i disse virksomheder vil også få gavn af det.

Status som verdens reservevaluta styrkes

Dollarens status som global reservevaluta forstærkes med en stærk dollar. Mens nogle lande, herunder Rusland, Iran og Kina, har sat spørgsmålstegn ved den amerikanske dollars status som global reservevaluta, er en stærk dollar med til at holde efterspørgslen som reservevaluta på et højt niveau.

Selv om en stærk dollar på mange måder er til gavn for amerikanerne, kan den også skade amerikanske virksomheder, som driver en stor del af deres forretning i udlandet, og deres investorer.

Ulemper ved en stærk dollar

Turisme til USA er dyrere

Besøgende fra udlandet vil opleve, at priserne på varer og tjenesteydelser i USA bliver dyrere med en stærkere dollar. Forretningsrejsende og udlændinge, der bor i USA, men har udenlandske bankkonti eller modtager indkomst i deres hjemlands valuta, vil blive ramt, og deres leveomkostninger vil stige.

Eksportører lider

Ligesom amerikansk import bliver billigere, bliver amerikansk producerede varer relativt dyrere i udlandet. En amerikansk bil til 30.000 dollars ville koste 22.222 euro i Europa med en valutakurs på 1,35 dollars pr. euro, men den stiger til 26.786 euro, når dollaren styrkes til 1,12 dollars pr. euro. Nogle har hævdet, at dyr eksport kan koste amerikanske arbejdspladser.

Amerikanske virksomheder, der opererer i udlandet, påvirkes

USA-baserede virksomheder, der driver en stor del af deres forretning rundt om i verden, vil blive påvirket, da deres indtægter fra udenlandske salg vil falde i værdi på deres resultatopgørelser. Investorer i sådanne virksomheder vil sandsynligvis også opleve en negativ indvirkning på deres aktier.

McDonald’s Corp (MCD) og Philip Morris International Inc (PM) er velkendte eksempler på amerikanske virksomheder, som har en stor del af deres salg i udlandet. Nogle af disse virksomheder bruger derivater til at afdække deres valutaeksponering, men ikke alle gør det, og de, der gør det, gør det måske kun delvist.

Økonomier på nye markeder påvirkes negativt

Udenlandske regeringer, som har brug for amerikanske dollarreserver, vil betale relativt mere for at få disse dollars. Det er især vigtigt på de nye markeder.

Specifikke overvejelser

Økonomisk teori forudsiger, at valutakursudsving i sidste ende vil vende tilbage til et gennemsnit, fordi billige udenlandske varer bør øge efterspørgslen efter dem og hæve deres priser. Samtidig må dyre indenlandske eksportvarer falde i pris, når efterspørgslen efter disse varer falder på verdensplan, indtil der i sidste ende findes et ligevægtsniveau for handel.

Hvad en stærk amerikansk dollar betyder for andre valutaer

De globale finansmarkeder har gennemgået en stor forandring i de seneste år, og den største overraskelse i denne forandring er et stærkt comeback for den amerikanske dollar. I begyndelsen af 2017 var dollaren svag, og analytikerne forventede, at svagheden ville fortsætte gennem 2018.

Tyve måneder senere ser de globale finansmarkeder meget anderledes ud. Det mest toneangivende tema på finansmarkederne i de seneste måneder har været den stærke dollar, og der er tegn på, at stigningen kan fortsætte – i hvert fald et stykke tid.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde og så videre. Vikingen er et af Sveriges ældste aktieanalyseprogrammer.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Aktiemarkedsprogram for dig, der vil være endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *