Guatemala kan bli tildelt mer sukker under TRQ-programmet

Analytikerna förväntar sig att Guatemala kommer att producera cirka tre miljoner ton mer socker för säsongen 2022/2023, nästan identisk med förra årets skörd. Sockerproduktionen har förblivit densamma på grund av bristen på tillgång till mark. Socker konkurrerar med bananer och palmolja för markanvändning i Guatemalas södra region. Guatemala är den största sockerproducenten i Centralamerika och Karibien.

Analytikere forventer at Guatemala vil produsere rundt tre millioner tonn mer sukker for sesongen 2022/2023, nesten identisk med fjorårets høsting. Sukkerproduksjonen har vært den samme på grunn av manglende tilgang til land. Sukker konkurrerer med bananer og palmeolje for arealbruk i Guatemalas sørlige region. Guatemala er den største sukkerprodusenten i Mellom-Amerika og Karibia.

Så langt har Guatemalas sukkerproduksjon i de første tjue ukene av innhøstingen fått en sterk start. Guatemalas sukkerrør- og sukroseavlinger for 2022-2023-høsten har vært over fjorårets høstingsgjennomsnitt. Landet forbruker i underkant av én million tonn sukker innenlands, mens det eksporteres rundt 1,75 millioner tonn sukker til verdensmarkedet, hovedsakelig USA.

Guatemalas sukkereksport

I motsetning til de fleste land eksporterer Guatemala det meste av sukkeret de produserer. Guatemalas eksport har variert mellom 1,75 millioner tonn og 1,89 millioner tonn de siste seks avlingene. Den eneste høstingen som gikk under denne terskelen skjedde i 2020/2021. Avlingen 2020/2021 var bemerkelsesverdig lav på grunn av store mengder regn den sesongen.

Guatemala eksporterer hovedsakelig sitt sukker til USA under CAFTA-avtalen og TRQ-kvoten. Guatemala har den tredje største TRQ-kvoten i Latin-Amerika med 50 kmt tollfri kvote.

Meksikansk sukker har problemer

Den meksikanske sukkeravlingen 2022-2023 har vært katastrofal. Sukkerrørhøsten 2022-2023 og sukkerrørknusingen er betydelig lavere enn tidligere høstinger.

Selv om USA har hatt en solid start på innhøstingen, har landet økt sine TRQ-allokeringer til flere land for å bidra til å lindre nedgangen i meksikansk produksjon. USA tildelte Guatemala ytterligere 14 000 tonn råsukker i en tollfri kvote. Guatemala kan bli tildelt mer råsukker under TRQ-programmet hvis Mexicos produksjon fortsetter å slite.

Sukker er et av produktene som handles på råvaremarkeder og børser over hele verden.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aksjekurser kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *