Forskjellen mellom valuta- og råvarehandel

Skillnaden mellan forex och råvaruhandel är främst de produkter som handlas. På råvarumarknaden handlar med råvaror som kaffe, kakao och produkter som guld och olja. Valutamarknaden, även känd som Forexmarknaden - är en global marknad där det handlas med valutor som dollar, euro och yen.

Forskjellen mellom valutahandel og råvarehandel er hovedsakelig produktene som handles. Råvaremarkedet handler med råvarer som kaffe og kakao og produkter som gull og olje. Valutamarkedet, også kjent som Forex-markedet, er et globalt marked der valutaer som dollar, euro og yen omsettes.

Mange av strategiene og analysene i de to markedene gjenspeiler imidlertid hverandre. Hvilket marked du foretrekker, har mye å gjøre med hvor komfortabel du er med følgende faktorer.

Personlig valg

Noen mennesker føler seg mer komfortable med visse typer markeder. Noen tradere liker råvarer fordi det er et fysisk marked de kan forholde seg til. Ettersom mange av varene er dagligdagse, foretrekker noen handlere disse råvarene fordi de kan assosieres med ting som sukkerrør og hvete.

Andre foretrekker å handle valuta av andre grunner, for eksempel fordi de har en bedre forståelse av makrohendelser enn de tilbudssjokkene som vanligvis driver råvareprisene.

Forskjeller i regulering

Råvaremarkedene er svært strengt regulert, mens valutamarkedene er mindre regulert. Det er imidlertid ikke å betrakte som det ville vesten. Det finnes selvsagt regler for å tilby valutahandel, men de er mye løsere. De mer seriøse aktørene føler at de er bedre tjent med å ha myndighetene på sin side. Derfor er det best å alltid handle valuta, råvarer eller aksjer med en megler som er regulert av minst én myndighet.

Belåning i valutamarkedet og valutamarkedet

Selv om det finnes en gearing i begge markeder, er det vanligvis en høyere gearing i valutamarkedet, og det normale er en gearing på 30 x for de største valutaparene. For råvarer er en lavere giring på 20x mer vanlig. Alt du trenger å gjøre er å sette inn noen få hundrelapper på kontoen din, og du kan kontrollere underliggende verdier til en verdi av flere tusen dollar. Selv om gearing også er et alternativ i råvaremarkedene, er gearing i valutahandel mye mer spektakulært.

Utvekslingsgrenser

Råvarer handles på børser, mens utenlandsk valuta handles over disk (OTC). Valutamarkedet er ikke sentralisert, og handelen foregår derfor enten på interbankmarkedet eller gjennom individuelle meglere.

Ved handel på en børs har råvarer daglige intervallgrenser. Når disse grensene overskrides, sies markedene å være limit up eller limit down, og ingen kjøps- eller salgsordrer kan legges inn. Hvis du som råvarehandler befinner deg på feil side av en av disse restriksjonene, kan kontoen din forsvinne uten at du har mulighet til å handle.

Selv om raske tap også kan forekomme i valutamarkedet, er det svært få tilfeller der du absolutt ikke kan avslutte handelen, slik det kan skje med børsgrenser og råvaremarkeder.

Kompromiss

En trader som ønsker et kompromiss, kan handle med råvarebaserte valutaer. Disse valutaene omfatter blant annet australske dollar, kanadiske dollar og newzealandske dollar. Historisk sett har den australske dollaren hatt en positiv korrelasjon med prisen på spotgull (selv om styrken på korrelasjonen varierer over tid).

Den melkeavhengige økonomien i New Zealand har en lignende positiv korrelasjon med prisene på helmelkspulver. Endelig har den kanadiske dollaren en positiv korrelasjon med råoljeprisen. Dette gjelder også til en viss grad den norske kronen.

Derfor har også den kanadiske dollaren beveget seg kraftig i takt med den sterke oljeutviklingen fra 2014 til 2016, og det samme kan sies om den meksikanske pesoen.

Den brasilianske realen er også sterkt knyttet til råvarer. Brasil har olje, mais, kaffe, soyabønner, storfe osv., som alle er råvarer som omsettes på råvarebørser over hele verden.

En annen undergruppe av valutamarkedet er valutaer i vekstmarkedsland. Vekstmarkedene gjenspeiler også veksten i råvaremarkedene og har en tendens til å ha en omvendt korrelasjon med den amerikanske dollaren. Råvarevalutaer har også høyere volatilitet enn valutaer i utviklede markeder, såkalte majors. I det rette markedet kan vekstmarkedsvalutaer derfor være et godt supplement til volatiliteten i råvarehandelen.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m. Vikingen er et av Sveriges eldste aksjeanalyseprogrammer.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *