Bluelake Mineral har den største kjente uutnyttede nikkelforekomsten i Europa

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolagets huvudprojekt utgörs av koppar-zink-projekten Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickelprojektet Rönnbäcken. Bolagets målsättning på medellång sikt är att sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Bluelake Mineral er et selskap med fokus på lete- og gruveutvikling i Norden innen basismetaller, hovedsakelig kobber, sink og nikkel. Selskapets hovedprosjekter består av kobber -sinkprosjektene Stekenjokk-Levi og Joma, samt nikkelprosjektet Rönnbäcken. Selskapets mellomlangsiktige mål er å sette minst én gruve i drift eller selge tilsvarende eiendel til en industriell kjøper før gruvedrift starter til en verdi som betyr en betydelig verdiøkning for aksjonærene. I tillegg til dette har selskapet som mål å bygge en bred portefølje av førsteklasses prosjekter innen basismetaller, hvorav flere har potensial til å føre til oppstart av gruvedrift.

Bluelake Mineral har den største kjente uutnyttede nikkelforekomsten i Europa og er posisjonert for å dra nytte av den grønne omstillingen og regulatoriske medvind.

Nedenfor er en video hvor administrerende direktør Peter Hjorth presenterer virksomheten i forbindelse med at selskapet for tiden gjør en fortrinnsrettsemisjon på SEK 26,5 millioner .


Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene osv.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *