Underskud på sølvforsyningen i 2023

World Silver Survey 2023 forudsiger endnu et år med underskud på sølvforsyningen. Overraskende nok forudsiger rapporten en uændret sølvpris i forhold til sidste år (i gennemsnit). Det faktum, at denne rapport ikke er i overensstemmelse med markedets eller vores egen sølvprisprognose for 2023, er ikke vores problem, vi holder fast i vores optimistiske sølvprognose. Det vigtigste er imidlertid, at sølvmarkedet for andet år i træk oplever et underskud på sølvforsyningen. Ethvert normalt marked med et underskud på udbuddet medfører en prisstigning (mere efterspørgsel end udbuddet resulterer i en højere pris), men det gælder tilsyneladende ikke for sølv. Hvad skal man mene om denne anomali?

Først og fremmest har vi påpeget, at Silver Institute, der er redaktør af World Silver Survey 2023, kun ser på fundamentale data. Det andet punkt er, at Silver Institute har en tendens til at anlægge en meget konservativ tilgang, og at det også gerne holder sig til konsensusholdningen.

Fra vores synspunkt er vi fokuseret på prisen. Vores observation af sølvgraferne har et meget anderledes budskab end World Silver Survey 2023. Vi er helt klar over dette: Dette kæmpe bullflag på diagrammet vil være brændstof til den store eksplosion i 2023.

Bemærk, at det store udbrud i sølv allerede er i gang, efter at det sekulære udbrud er blevet afklaret. Der er stadig masser af modstand, der skal overvindes, omkring 28 USD i spot sølv. Med andre ord er et sekulært udbrud en proces i flere trin. Vi mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før det endelige udbrud finder sted.

Når USD 28 er overstået, kan vi se værdier tæt på USD 38 på ingen tid. Når det er sagt, så lad os vende vores opmærksomhed mod World Silver Survey 2023. Dette er opsummeret nedenfor:

 I 2022 var der et stort underskud på sølvmarkedet, men de institutionelle investorer var fortsat ligeglade med eller bageorienterede over for metallet. Ifølge rapporten bør dette ikke være overraskende, da faktorer, der er positive for institutionelle investeringer, er negative for vigtige efterspørgselssegmenter. Stigende og vedvarende inflation gav næring til den fysiske efterspørgsel efter sølv, idet private investorer forsøgte at beskytte deres formue. Inflationen drev imidlertid de institutionelle investorer væk fra sølv, da den gav næring til politiske renteforhøjelser og markedsforventninger om en fortsat høgepolitik, hvilket førte til højere amerikanske renter.

 Det nedadgående pres på sølvpriserne fra institutionelle aktiviteter øgede yderligere den fysiske efterspørgsel, især i Indien, hvor de lave priser tilskyndede hele forsyningskæden til at genopbygge deres lagre. Industriel fremstilling, der i høj grad er knyttet til den robuste solenergiindustri, bidrog også til væksten i efterspørgslen. Manglende udbudsforøgelser resulterede imidlertid i et marginalt fald i minedriftsproduktionen, mens indvindingen næsten ikke steg, hvilket kulminerede i et sandsynligt rekordunderskud på 237,7 Moz.

 På trods af den seneste tids boom i investorernes efterspørgsel og rallyet forudsiger analyserne, at der i 2023 vil ske en gentagelse af sidste år. Der forventes endnu et stort underskud i år, og de institutionelle investeringer forventes at blive opbrugt. Markedets fremherskende konsensus om, at Fed vil blive tvunget til at sænke renten i anden halvdel af året, vil vise sig at være ukorrekt, hvilket får sølv til at falde til et lavt niveau på 18,00 $ inden årets udgang og kulminere i et helårsgennemsnit på 21,30 $, hvilket er et fald på 2 %.

 Samlet set tyder analysen på, at mens sølvmarkedet var i stort underskud i 2022, var den fysiske efterspørgsel det. Manglen på gevinster på udbudssiden resulterede i et rekordstort underskud. Institutionelle forskningsinvestorer var dog fortsat negative over for metallet. Faktorer som stigende inflation og FED’s høgepolitik påvirkede de institutionelle investeringer negativt, mens der i stigningsnoten forudses en gentagelse af sidste år i 2023 med et nyt underskud og tab af momentum for de institutionelle investeringer, hvilket vil føre til et fald i sølvpriserne.

Igen, ovenstående punkter er ikke vores holdning, men vores resumé af betænkningen.
Nedenstående tabel viser de oplysninger, som rapporten er baseret på.

Så her har vi altså endnu et år med et underskud på udbuddet og konklusionen fra en førende sølvinstitution, at dette er normalt og forventeligt.

Vi vil vælge et specifikt afsnit, der gør dette. Igen, dette er ikke vores synspunkt, vi kopierede dette afsnit fra betænkningen:

“Sølvpriserne tager naturligvis sjældent udgangspunkt i markedets fundamentale forhold og er i stedet i høj grad drevet af professionelle investorers aktivitet; 2022 var ingen undtagelse. Af de årsager, der er nævnt tidligere og udførligt beskrevet i kapitel 3, var de institutionelle investorer ikke begejstrede for sølv i en stor del af året. Dette forklarer, hvorfor sølvprisen generelt var under pres fra midten af april til midten af oktober, og hvorfor dens gennemsnit var 14 % lavere på årsbasis.”

Silver Institute understreger, at det er normalt (“selvfølgelig” og “sølvpriserne er sjældent baseret på fundamentale forhold”), at et underskud på udbuddet ikke har nogen indvirkning på prisen.

Læs det igen et par gange.

Vi har ekspertise i at læse grafer, men ikke i at analysere alle detaljer på sølvmarkedet. Derfor foretrækker vi at lade en rigtig ekspert kommentere det, som Silver Institute har skrevet der. Ted Butler, efter vores ydmyge mening langt den mest kompetente analytiker og ekspert siden 4 årtier, skrev nogle tanker til sine premium-medlemmer. Vi har tilladelse til at genoptrykke følgende (anbefalet læsning: Butler Research):

World Silver Survey 2023 fortsætter med at forsøge at forklare, at på trods af aksiomet i loven om udbud og efterspørgsel om, at større efterspørgsel end udbuddet (med stor margen) må resultere i højere priser, var sølvpriserne i gennemsnit lavere i 2022 end året før. Sølvinstituttets geniale forklaring på noget, som burde være umuligt i henhold til den frie lov om udbud og efterspørgsel, nemlig at priserne faldt, når efterspørgslen er større end udbuddet, skyldtes “institutionel aktivitet” i sølv. Er det ikke bare fantastisk? Jeg tror, at “institutionel aktivitet” lyder meget mere værdigt og korrekt end åbenlys kursmanipulation.

Faktisk er den eneste mulige forklaring på, at der er meget mere efterspørgsel end udbuddet, og at priserne falder (som Silver Institute rapporterer), at der er noget galt med prisen. “At manipulere med priserne” er en kedelig betegnelse for det, som de forfærdelige COMEX-reklamer laver for at leve af det. Jeg går ud fra, at prismanipulation er et udtryk, der for enhver pris bør undgås i disse rapporter, selv om alle data i undersøgelsen peger på denne uundgåelige konklusion.

Grunden til, at Silver Institute rapporterer om et gabende underskud på sølv og en flad produktionsvækst i mere end et årti, er netop, at priserne er blevet kunstigt undertrykt og manipuleret i denne periode. Kun prismanipulation er i stand til at forårsage det specifikke sæt af kendsgerninger, der er anført i denne undersøgelse. Det er ikke muligt at have mere efterspørgsel end udbuddet på et rekordhøjt niveau, og at priserne ikke eksploderer endnu mere.

Der kan faktisk kun være én forklaring på en flad prisudvikling, når udbuddet overstiger efterspørgslen: anomalier. Disse anomalier kan vare i lang tid, men uendeligt og for evigt. Før eller senere vil prisen reagere på markedets realitet med et underskud på udbuddet.

Dette er Ted Butlers konklusion om fremtiden for sølvprisen:

Den gode nyhed for sølvinvestorer er, at de kunstigt sænkede priser har eksisteret i så lang tid, og at sølvlagrene er blevet udtømt så grundigt, at sølvmanipulationen ser ud til at være ved at ånde sin sidste åndedræt. En dag, en uge eller en måned er alt, hvad der står mellem hvor vi befinder os i sølvpriserne i øjeblikket, og hvor vi vil se nedad i en meget nær fremtid.

Dette er vores konklusion om sølvprisens fremtid: diagrammet er en trykkoger, som vil begynde at eksplodere i 2023.

Vi er overbevist om, at sølv starter et rasende bull market. Selv om vi ikke er eksperter i data om udbud og efterspørgsel, mener vi, at ubalancen på markedet er yderligere bevis for, at det er tæt på at foretage en vurdering af prisen for at tilpasse den til markedets virkelighed. Uanset hvad, så lyver diagrammer ikke, og sølvdiagrammet er eksplosivt, punktum.

Om vikingen

Med Viking’s signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aktiekurser kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde osv. fra.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Børsprogram for dig, der vil blive endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *