Intet udbytte i Castellum uden en større aktieemission i foråret

I måndags rapporterade fastighetsbolaget Castellum där Roger Akelius nyligen gått in som storägare. Det som alla undrade över var om det skulle bli en utdelning i Castellum. En av de första sakerna Akelius gjorde var att kräva att utdelningen skulle slopas. I och med detta blev inte Castellum Sveriges första utdelningskung, eller Dividend King som det heter på svenska. En Dividend King är ett bolag som höjt utdelningen i mer än 25 år.

Mandag meddelte ejendomsselskabet Castellum, hvor Roger Akelius for nylig er blevet storaktionær, at det er en af de største aktionærer. Det, som alle undrede sig over, var, om der ville være en dividende i Castellum. En af de første ting, Akelius gjorde, var at kræve, at udbyttet skulle afskaffes. Derfor blev Castellum ikke Sveriges første Dividend King, eller Dividend King, som det hedder på svensk. A Dividend King er en virksomhed, der har øget udbyttet i mere end 25 år.

Rapporten viser, at Castellum øgede sine indtægter med 18 % og sit driftsoverskud med 9 %. På den anden side faldt indtægterne fra ejendomsadministration med ca. 10 procent, da Castellum nedskrev værdien af sine ejendomme med 6,4 mia. kr. svarende til 4,5 procent af den samlede værdi. Samtidig foreslås en nyemission på 10 mia. SEK i forhold til den nuværende virksomhedsværdi på mere end 50 mia. SEK.

Castellum er således på forkant med det, der sandsynligvis vil blive en lang række nye emissioner blandt ejendomsselskaber. Vilkårene for udstedelsen er ikke blevet offentliggjort, men der er tale om, at udstedelsen vil blive foretaget til 29 SEK pr. aktie i Castellums tilfælde. Dette skal sammenholdes med, at da Castellum foretog sin sidste emission i 2016, var det til en kurs på 77 kr. og indbragte i alt 6,3 mia. kr. til selskabet.

Hvad er det, der har bragt Castellum i denne situation? Det er længe blevet sagt, at de har været et af de sikrere og mere sikre ejendomsselskaber. Vi tror, at det måske ikke er så slemt, som det ser ud, men at Akelius snarere ønsker at forberede sig på muligvis værre tider.

Akelius vil stille en stor del af de ti milliarder til rådighed og vil også garantere næsten 30 procent af emissionen. Akelius Residential Property AB (publ), som er selskabets største aktionær og repræsenterer 12,8 procent af aktierne og stemmerne i Castellum (eksklusive egne aktier ejet af Castellum), har forpligtet sig til at tegne sin pro rata-andel (12,8 procent) af fortegningsemissionen. Derudover har Akelius Residential Property AB (publ) indgået et garantitilsagn om, på visse betingelser, at tegne yderligere 29,1 % af fortegningsemissionen uden tegningsret.

Bemærk, at der er store ligheder med den måde, som Roger Akelius optrådte på i Mandamus for tyve år siden. I Mandamus-sagen indtrådte Akelius i 2003, og udbyttet blev også annulleret samtidig med, at der blev foretaget en nyudstedelse. I den forbindelse faldt Mandamus’ aktiekurs, og Akelius købte derefter selskabet billigt ud af børsen. Vil det samme ske i Castellum?

Om vikingen

Med Viking’s signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Viking’s autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde osv. fra.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Børs-software til dem, der ønsker at blive endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *