Vikingen 5.3 tips and trix

With this 54 minute video we go over the new functionality of Vikingen 5.3. Video Language: Swedish.

Be a winner with Vikingen!

Win with Vikingen is a three part series that helps you to get started with Vikingen. Video Language: Swedish.

Objektlistor – Opdatering – Modeller – Autopiloter – Arbetsytor – Rangordna aktier – Bästa modellerna

Modellinställningar – Diagraminställningar – Skapa arbetsytor – Larm – Skapa objektlistor – Ändra autopilot

Uppdatera historik – Nyckeltalstabeller – Nyckeltalsmodeller – Autopiloter – Arbetsytor

Vikingen Basic Course

With this 111 minute video we go over the functionality of Vikingen and help you get started. Video Language: Swedish.

Learn more about Vikingen Mini

This video helps you get started with Vikingen Mini. Video Language: Swedish.

Learn more about Vikingen Trading

With this 50 minute video we go over the functionality of Vikingen Trading and help you get started. Video Language: Swedish.

Introduktion Vikingen Option

Get started with Vikingen Option. Part 1. Video Language: Swedish.

Learn more about Vikingen Option

Get started with Vikingen Option. Part 2. Video Language: Swedish.

Introduktion Option Tables

Part 1 in how to use Option Tables. Video Language: Swedish.

Learn more about Option Tables

Part 2 in how to use Option Tables. Video Language: Swedish.

Dina egna skapade arbetsytor indeholder modeller som slutar att visa 31/12 2020. Här är en film, som visar hur du ändrar slutdatum i dine arbetsgivere og modeller.

Dine egne arbejdsområder indeholder modeller, der holder op med at blive vist 31/12 2020. Hendes er en film, der viser dig, hvordan du ændrer slutdatoer til dine arbejdsområder og modeller.

Dine egne oprettede arbejdsområder indeholder modeller, der holder op med at blive vist 31/12 2020. Her er en film, der viser, hvordan du ændrer slutdatoen i dine arbejdsområder og modeller.