Kursdata

Vikingen erbjuder redan i startutbudet en stor mängd kursdata men långt ifrån allt som finns tillgängligt. Skräddarsy Vikingen efter dina mått genom att lägga till kursdata ifrån hela världen. Köp alla världens börser för att få en total överblick på den globala marknaden.

fonder-2-100X100

Svenska fonder

Här kan du ta del av kursdatabaser för aktiefonder, räntefonder, blandfonder, hedgefonder och PPM-fonder.

certificate-2

Certifikat

För dig som vill hitta vägar till andra investeringar än företags- och fondinvesteringar är certifikat en bra möjlighet. Här finns fina genvägar till råvaruplaceringar som t ex Guld, Olja, Koppar m fl.
 • Certifikat, Bull @ Bear etc.
 • Certifikat, främst råvaror och index

aktier-100X100

Aktier

Vill du  investera i företag kan du med hjälp av aktiedatabaserna hitta bra investeringsobjekt.

indikator-100X100

Indikatorer

Vikingen erbjuder en rad indikatorer för såväl råvaror, valutor, räntor, globala huvudindex. Totalt ungefär 150 indikatorer som hjälper dig att förstå vart börserna är på väg.

 • Huvudindex1
 • Råvaror1
 • Räntor1
 • Valutor1
 • Nordiska Index1
 • Världsindex

1 Ingår i paketen Börs, Trading samt Option

 

financial

Börshandlade fonder

Med hjälp av Vikingens ETF databaser kan du hitta köp och säljrekommendationer på just ETF:er.

derivat-100X100

Derivat & Övrigt

Vill du skydda dina aktieposititioner eller ställa ut derivat på index? Med hjälp av  kursdatabaser för optioner kan du följa derivatens parametrar.
 • Svenska indexoptioner
 • Danska indexoptioner
 • Svenska aktieoptioner
 • Danska aktieoptioner
 • Finska aktieoptioner
 • Warranter
 • Forwards terminskontrakt
 • Svenska konvertibler