Jämförelse av de olika paketen

note_books_old_names

  Standard Börs Trading Option
Ritverktyget Ja Ja Ja Ja
 Bevakningslinjer för trend-förändringar Ja Ja Ja Ja
 Tekniska analysmodeller i tabell och diagram-format Ja Ja Ja Ja
 Portföljhanterare Ja Ja Ja Ja
 Prisdata PPM-fonder Ja
 Fundamentaldata aktier Ja Ja Ja Ja
 Prisdata OMX Aktier Ja Ja Ja Ja
 Prisdata Globala huvudindex Ja Ja Ja Ja
 Prisdata Indikatorer Ja Ja Ja
 Prisdata Aktietorget Ja Ja Ja
 Prisdata Nordiska Large Cap Ja Ja Ja
 Funktion för egen parameteroptimering Ja Ja
 Färdigt skapade Optimala Parametrar (VOP) Ja Ja
 Funktionen Bästa modell Ja Ja
 Funktionen Morgondagens Signaler Ja Ja
 Funktionen Optionstabell med Black & Scholes Ja
 Analysmodeller option Ja
 Autopilot med färska signaler för optioner Ja