note_books_old_names

Jämförelse mellan Vikingen-paket

  Standard Börs Trading Option
Ritverktyget Ja Ja Ja Ja
 Bevakningslinjer för trend-förändringar Ja Ja Ja Ja
 Tekniska analysmodeller i tabell och diagram-format Ja Ja Ja Ja
 Portföljhanterare Ja Ja Ja Ja
 Prisdata PPM-fonder Ja - - -
 Fundamentaldata aktier Ja Ja Ja Ja
 Prisdata OMX Aktier Ja Ja Ja Ja
 Prisdata Globala huvudindex Ja Ja Ja Ja
 Prisdata Indikatorer - Ja Ja Ja
 Prisdata Aktietorget - Ja Ja Ja
 Prisdata Nordiska Large Cap - Ja Ja Ja
 Funktion för egen parameteroptimering - - Ja Ja
 Färdigt skapade Optimala Parametrar (VOP) - - Ja Ja
 Funktionen Bästa modell - - Ja Ja
 Funktionen Morgondagens Signaler - - Ja Ja
 Funktionen Optionstabell med Black & Scholes - - - Ja
 Analysmodeller option - - - Ja
 Autopilot med färska signaler för optioner - - - Ja