Jämförelse av de olika paketen

note_books_old_names

 StandardBörsTradingOption
RitverktygetJaJaJaJa
 Bevakningslinjer för trend-förändringarJaJaJaJa
 Tekniska analysmodeller i tabell och diagram-formatJaJaJaJa
 PortföljhanterareJaJaJaJa
 Prisdata PPM-fonderJa---
 Fundamentaldata aktierJaJaJaJa
 Prisdata OMX AktierJaJaJaJa
 Prisdata Globala huvudindexJaJaJaJa
 Prisdata Indikatorer-JaJaJa
 Prisdata Aktietorget-JaJaJa
 Prisdata Nordiska Large Cap-JaJaJa
 Funktion för egen parameteroptimering--JaJa
 Färdigt skapade Optimala Parametrar (VOP)--JaJa
 Funktionen Bästa modell--JaJa
 Funktionen Morgondagens Signaler--JaJa
 Funktionen Optionstabell med Black & Scholes---Ja
 Analysmodeller option---Ja
 Autopilot med färska signaler för optioner---Ja