Tillägg

Med tilläggen kan du skräddarsy Vikingen efter dina behov. Priserna motsvarar vad börserna eller nyhetsleverantörerna tar ut.

Nordic Complete: 150 SEK / Månad

I detta paket ingår börser för alla nordiska marknader. dvs. Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island

Fondkurser

Få ytterligare priser som ger dig de senaste aktiekurserna för fonder på de marknader du vill ha! Är du intresserad av svenska fonder? Här kan du komma åt prisdatabaser för aktiefonder, räntefonder, blandfonder, hedgefonder och PPM-fonder. På sikt kan aktiefonder ha större möjlighet till en bra värdeökning än räntefonder och blandfonder, medan räntefonder är för dig som vill ha lägre risk än aktiefonder. Blandade fonder är en blandning av aktie- och ränteplaceringar. Hedgefonder är olika typer av specialfonder med större inslag av derivatstrategier än aktiefonder. De ser också till att klippa toppar och bottnar.

Paketet om alla fonder: 225SEK / Månad

Få detta fantastiska paketerbjudande som inkluderar alla ovanstående fondmarknader.

Index Optioner

Få ytterligare dataset som ger dig de senaste aktiekurserna för aktier på de marknader du vill ha!

Tillägg

Med tilläggen kan du skräddarsy Vikingen efter dina behov. Priserna motsvarar vad börserna eller nyhetsleverantörerna tar ut.

Utöka din licens med fler användare, extra licens, per dator: 79 SEK / Månad

Behöver du Vikingen på en extra dator? Lägg till en licens för 79 SEK / Månad